Tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes vēstnešiem

1

Karjeras izglītība attālinātajā mācību procesa laikā. 

      Nemainīgi, jau vairāku gadu garumā, viena no populārākajām augstskolām Latvijā ir Rīgas Stradiņa universitāte. Arī šajā mācību gadā Limbažu Valsts ģimnāzijas 12.klašu audzēkņi ir izrādījuši interesi par šo augstskolu, tāpēc 24.martā notika tiešsaistes tikšanās ar augstskolas vēstnešiem.

   Izglītojamie tikās ar Aleksu un Limbažu 3.vidusskolas absolventu Egīlu, kuri iepazīstināja ar RSU fakultātēm un studiju programmām, budžeta vietām, nepieciešamajiem centralizētajiem eksāmeniem, studiju organizāciju, studentu sabiedrisko dzīvi. RSU ir 9160 studenti, no kuriem 2338 ir ārvalstu studenti no 55 valstīm.

     Egīls stāstīja par savu pieredzi studējot, par atšķirībām starp skolēnu un studentu, mācīšanās procesa atšķirībām, uzsverot, ka būs lielāka brīvība, bet arī lielāka atbildība, kas prasīs lielākas koncentrēšanās spējas un prasmi plānot savu laiku. Tika uzsvērtas izglītības priekšrocības un norādīts, ka cilvēki ar augstāko izglītību ir labāk atalgoti, ir sociāli aktīvāki un dzīvespriecīgāki.

    Egīls un Aleksa ir apmierināti ar savu karjeras izvēli un izteica cerību tikties ar mūsu skolas absolventiem kā studentiem RSU nākamajā mācību gadā.

   Šāda tikšanās dod jauniešiem priekšstatu par izglītības iespējām. Dažkārt ir grūti izvēlēties turpmāko izglītības virzienu, tāpēc jāizmanto jebkura iespēja paplašināt informācijas klāstu, jo, to prasmīgi analizējot, var veiksmīgāk izlemt par savu nākotnes profesiju.

https://karjerastests.rsu.lv/

https://www.rsu.lv/pamatstudiju-programmas

https://www.rsu.lv/uznemsanas-statistika-2020

2 34  

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

Karjeras diena televīzijas platformā “Tava klase”

karjera

Karjeras diena televīzijas platformā “Tava klase” - par ceļu no skolā iegūtajām zināšanām līdz profesijai

Sākot ar 19. februāri izglītības TV platforma “Tava klase” septiņas piektdienas piedāvā “Karjeras dienu” - neformālas sarunas visas dienas garumā ar visdažādāko nozaru pārstāvjiem, kuri ar savu profesionālo darbošanos iedvesmo un aizrauj. Raidījumu mērķis ir palīdzēt skolas vecuma bērniem un jauniešiem ieraudzīt veidu, kā skolā gūto pieredzi un zināšanas izmantot, meklējot ceļu profesijā.

“Karjeras dienas” ēters ir sadalīts vairākos sarunu blokos, atbilstoši skolēnu vecuma grupām: 1.-3. klase; 4.-6.klase; 7.-9.klase; 10.-12.klase. Katrai klašu grupai paredzētās sarunas brīvā stilā vadīs Izglītības un zinātnes ministrijas moderatori, kas uzturēs gan nepiespiestu atmosfēru, gan rūpēsies, lai tiktu atklāta katras profesijas esence. Jau turpmākajos raidījumos IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš iepazīstina ar tehnoloģiju un medicīnas jomām, iztaujājot “Riga TechGirls” līdzdibinātāju Annu Andersoni, Baltic 3D vadītāju Didzi Deju un jauno ārstu Kārli Rāceni.

Starp sarunu blokiem paredzētas TV nodarbības, kas ļaus skatītājiem pārslēgt uzmanību un atpūsties - gan padziedāt, gan izkustēties, sportojot vai dejojot.

Katras piektdienas noslēdzošo epizodi “Vecāku stunda” vada psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs. Raidījuma vadītājs kopā ar programmas viesiem – attiecību veidošanas un izglītības ekspertiem – skaidros iespējamās problēmsituācijas, kas ģimenēs rodas saistībā ar attālinātajām norisēm darbā, mācībās un sadzīvē. “Vecāku stunda” veidota sadarbībā ar portālu mammamuntetiem.lv

“Karjeras diena” virszemes TV apraidē būs skatāma televīzijas kanālā ReTV no 19.februāra, piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.00.


Avots –
https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/karjeras-diena-televizijas-platforma-tava-klase-par-celu-no-skola-iegutajam-zinasanam-lidz-profesijai  

SARUNAS PAR KARJERU

SARUNAS PAR KARJERU

       Limbažu Valsts ģimnāzijā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros 7. līdz 12. klašu skolēni var saņemt karjeras konsultācijas. Ņemot vērā, ka skolēni šobrīd mācās attālināti, arī karjeras jautājumi šobrīd tiek integrēti attālināto mācību darbā, taču pēc nepieciešamības attālināti tiek organizētas gan grupu karjeras konsultācijas, gan individuālās karjeras konsultācijas.

Ieva.jpg

        Pēc sarunas ar 12.a klases skolēniem, var secināt, jaunieši saprot, ka no tā, ko viņi dara šodien, ir atkarīga viņu nākotne. Viņi apzinās savas stiprās puses un jomas, kurās gribētu strādāt. Ar laiku intereses mainās, interešu loks samazinās, un ir jāizvēlas tā joma, kurā gribētu attīstīties.
       Šobrīd mūsu skolas jaunieši grib saistīt savu dzīvi ar medicīnu, psiholoģiju, ekonomiku, arhitektūru, pedagoģiju, aizsardzības jomu, elektroniku vai informācijas tehnoloģijām. Viņi uzskata, ka šīs nozares mūsdienās ir aktuālas, lai kļūtu par labiem speciālistiem. Papildus apmeklē kursus, seminārus, Jauno Profesionāļu skolu, skatās dažādus sižetus, kā arī lasa rakstus par interesējošām tēmām. Agrāk bija novērojams liels informācijas trūkums, bet mūsdienās informācijas ir tik daudz, ka grūti izvērtēt svarīgo un mazsvarīgo. Izvēli ietekmē vienaudži un klasesbiedri, sabiedrības un modes tendences, vecāki un ģimenes ieteikumi, paša skolēna priekšstati un pieredze.
       Cilvēka dzīve un darbs ir izaicinājums, prasme šīs abas lietas sabalansēt – lieliska māka un māksla. Kādreiz profesiju bija mazāk un tās bija vienkāršākas: visiem bija skaidrs, ko dara pārdevēji vai skolotāji. Šobrīd klāt ir nākušas daudzas jaunas, piemēram, izaugsmes treneri, robotikas inženieri, reitterapeits, digitālais arheologs, kriptovalūtas speciālists u.c., turklāt profesijas ir kļuvušas arī sarežģītākas.
      Skolēni, domājot par dzīves svarīgākajām vērtībām, min finansiālu drošību, nodarbošanās daudzveidību, lai varētu dažādi izpausties, lai dzīve neliktos vienmuļa, nozīmīgs ir arī laiks, ko veltīt sevis pilnveidošanai, attīstībai, kā arī atpūtai.
     Pēc Pasaules Ekonomikas foruma ziņojuma, darba devēji potenciālajos darbiniekos visaugstāk vērtē tādas prasmes, kā, piemēram, kompleksu problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, kreativitāti, emocionālo inteliģenci.
      Kas ir veiksmīgas karjeras sākums? Vai tās ir domas vai izlasīta rokasgrāmata un citu cilvēku pieredzes analīze? Visticamāk, tas ir personisks atzinums, ka ir laiks rīkoties, lai uzlabotu savu dzīvi un sasniegtu profesionālo piepildījumu – ideālus kolēģus, sapņu darbu un vēlamo atalgojumu. Tomēr, lai to realizētu, ir jāiegulda liels darbs un enerģija.

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

Karjeras nedēļa

Limbažu novadā no 26. līdz 30.oktobrim norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020.gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. Vairāk informācijas, apmeklējot saiti - https://ej.uz/karjeranedelaauss

21.GADSIMTA SKOLĒNS

21.GADSIMTA SKOLĒNS

KOMPETENCĒS BALSTĪTA IZGLĪTĪBA 

                                    21.GS.PRASMES SKOLĒNIEM JĀAPGŪST

PAMATA

PRATĪBAS

Skolēnu pamata

prasmes ikdienas uzdevumu veikšanā

1.     Rakstpratība

2.      Rēķināšanas pratība

3.      Dabaszinātņu pratība

4.      IKT (Digitālā) pratība

5.      Finanšu pratība

6.      Kultūras un pilsoniskā pratība

 KOMPETENCES

Skolēni spēj izpildīt sarežģītus uzdevumus

7.      Kritiskā domāšana/

         problēmu risināšana

8.      Radošums

9.      Komunikācija (saskarsme)

10.   Sadarbība

RAKSTURA ĪPAŠĪBAS

Skolēni tiek galā ar savu mainīgo vidi

11.   Zinātkāre

12.   Iniciatīva

13.   Neatlaidība /rakstura stingrība

14.   Piemērošanās (pielāgošanās)

15.   Līderība

16.   Sociālā un kultūras apziņa

                                           KĀ APGŪT UN MĀCĪT PRASMES

 •   Stimulēt uz spēlēm balstītu mācīšanos
 •   Sadalīt mācīšanos mazākās, saskaņotās daļās
 •   Radīt mācīšanās darbībām drošu vidi
 •   Veidot uz izaugsmi vērstu attieksmi
 •   Veicināt audzinošanas attiecības
 •   Dot pietiekami daudz laika koncentrēties
 •   Veicināt pārdomu spriedumus un analizēšanu
 •   Izteikt pienācīgu atzinību
 •   Sekmēt bērna tēmu atklāšanu
 •   Palīdzēt bērnam izmantot savu personību un priekšrocības
 •   Nodrošināt piemērotus grūtākus uzdevumus
 •   Izrādīt interesi par bērnu un rūpes
 •   Nodrošināt skaidrus mācīšanās mērķus, kas vērsti uz precīzi formulētām prasmēm
 •   Izmantot praktisku, ar dzīvi saistītu mācīšanās pieeju

                                            10 GALVENĀS PRASMES 2020.GADĀ

1.     Sarežģītu problēmu risināšanas prasme

2.      Kritiskā domāšana

3.      Radošums

4.      Cilvēku pārvaldība

5.      Darbības saskaņošana ar citiem

6.      Emocionālā inteliģence

7.      Spriedumu izteikšana un lēmumu pieņemšana

8.      Prasme palīdzēt

9.      Prasme vest sarunas

10.    Kognitīvais (domāšanas) elastīgums

             Avots: Pasaules Ekonomikas forums, Ziņojums par darba tirgu nākotnē

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs

 

IZVĒLIES PROFESIJU!

karjerasbildeprofesijas

10 PASAULĒ PIEPRASĪTĀS PROFESIJAS/ BBC PĒTĪJUMS

 1. Medmāsas
 2. Mehānikas inženieri
 3. Ārsti
 4. Elektrisko sistēmu inženieri
 5. Programmētāji, informācijas tehnoloģiju izstrādātāji, administratori
 6. Informācijas tehnoloģiju inženieriun analītiķi
 7. Būvinženieri
 8. Grāmatveži ( augstas kvalifikācijas grāmatveži, risku novērtētāji un biznesa analītiķi)
 9. Stomatologi
 10. Datorsistēmudatu bāzuun datortīklu administratori 

                                                     Avots: www.karjeraunnauda.espati.lv

 

5   IETEIKUMI KĀ IZVĒLĒTIES SAVU KARJERU

 1. Rūpīgi pētiet interneta resursus! Sāciet savus meklējumus balstoties uz darba specifiku un jūsu vajadzībām, lai izzinātu profesijas profilu un spētu tam sagatavoties. Šādi noskaidrosiet, ko konkrētā veida darbs vai karjeras iespēja var jums piedāvāt, un, ko jūs pats spējat piedāvāt.
 2. Izvēlieties karjeru, kura ietver gan jūsu kaislību, gan atbilst    prasībām!Izvēloties savu karjeru vai darbu, apsveriet visas vajadzības un vēlmes, kuras vēlaties realizēt savā profesionālajā darbībā.
 3. Izvirzi prioritātes!Uzrakstiet sarakstu ar sev svarīgiem punktiem tieši karjeras aspektā, kurus ņemt vērā turpmākajā rīcībā un darba procesā. Identificējiet savu būtiskāko vadmotīvu un izvērtējiet savas vērtības, ko vēlaties visvairāk gūt no sava darba.
 4. Veido turpmāko rīcības plānu!
 5. Analizējiet tirgu!Būtiski ir noskaidrot un izanalizēt, kāda ir esošā darba tirgus situācija. Sekojot tirgus tendencei, jūs atradīsiet daudz labākas un plašākas izvēles savā turpmākajā karjerā.

          https://www.prakse.lv/article/175/4-ieteikumi-ka-izveleties-savu-karjeru

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs