Karjeras attīstības atbalsts skolēniem

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTS SKOLĒNIEM

            “Katrs rīts sniedz mums iespēju būt citādiem, nekā bijām vakar, tas sniedz mums izdevību būt labākiem, nekā mēs bijām vakar, tas sniedz mums izaicinājumu sevi pāraugt, sevi pilnveidot un sevi pārspēt.”

V.Vīķe – Freiberga

PALĪGI KARJERAS PLĀNOŠANĀ

Kā plānot karjeru?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika02_ka_planot_karjeru_150x297mm_screen.pdf

Kā analizēt sevi - savas intereses, zināšanas un vēlmes?

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika04_kas_tev_jaauzina_150x297mm_screen.pdf

Tavas attīstības iespējas skolas laikā

Daudzas darba tirgū un dzīvē noderīgas prasmes var attīstīt jau skolas laikā. Mūsdienās neviens profesionālis neiztiks bez laika plānošanas, spējas pamatot savu viedokli, prasmēm sadarboties u.c. tā sauktajām vispārējām prasmēm. Infografika parādīs Tev ceļus, kā, iesaistoties ikdienas aktivitātēs, vari veidot sevi par darba tirgum un dzīvei sagatavotu profesionāli.

Neiznieko laiku! Iegūsti pieredzi un dzīvei noderīgas prasmes, bez kurām neiztikt 21. gadsimtā.

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Prasmes.pdf

Karjeras orientēšanās karte

Kas jādara, lai izvēlētos tālāko izglītības un karjeras ceļu? Karte palīdzēs Tev orientēties šajā ceļā.

https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_orientesanas_karte.pdf

Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika01_ka_iepazit_profesiju_150x297mm_screen.pdf

Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases

Plānojot savu karjeru, jāizvēlas ne tikai profesija, bet arī izglītības ceļš, kā šo profesiju apgūt. Turklāt jāizvēlas savai situācijai un nākotnes plāniem atbilstošākais.

Infografika izskaidro, kāds ir tālākās izglītības iespējas pēc pamatizglītības un kādas pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas. Tajā norādīts, cik ilgs laiks jāvelta katram izglītības ceļam un kādu profesionālās kvalifikācijas līmeni var iegūt.

https://viaa.gov.lv/library/files/original/Izglitibas_celji_fdp.pdf

Kā izvēlēties piemērotāko mācību iestādi?

Izvēloties skolu, Tu izvēlies vietu, kur ieguldīsi savu laiku un līdzekļus, lai iegūtu zināšanas un prasmes, kas Tev palīdzēs būt veiksmīgam. Noskaidro atbildes uz infografikas jautājumiem, lai izvēlētos Tavām vēlmēm un iespējām vispiemērotāko mācību iestādi.

https://www.viaa.gov.lv/files/news/732/infografika03_ka_izveleties_skolu_150x297mm_screen.pdf

Karjeras vadības prasmes

Infografikā uzskaitītas svarīgākās karjeras vadības prasmes.

https://viaa.gov.lv/library/files/original/VIAA_karjeras_prasmes.pdf

PAŠIZPĒTES TESTI

IZZINI SEVI!

Lai varētu pieņemt nozīmīgus lēmumus par karjeras izvēli, sākumā būtiski ir izzināt sevi: izprast savas interesesvērtībasprasmesspējasmotivācijupriekšrocības. Izzinot sevi, tev būs arī vieglāk atlasīt ar karjeru saistītu informāciju, izvērtējot to, kas der tieši tev. Šī informācija palīdzēs tev noskaidrot tavas karjeras alternatīvas un noderēs dažādos tavas profesionālās dzīves pārejas posmos.

Daudzveidīgo spēju tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests1_1.php

Personības tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests4_1.php

Karjeras tests: http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv

Dž. Hollanda tests personības tipa noteikšanai: https://www.alberta-koledza.lv/?parent=10000

Testi par karjeras izvēli, personību, interesēm: https://karjerasmateriali.lv/testi-par-karjeras-izveli-personibu-interesem-2/

ATRODI VIRZIENU

Interešu tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests2_1.php

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk?: http://www.niid.lv/tests/testi/tests7_1.php

Profesiju pielaikotājs: https://www.careerexplorer.com/career-test/

KARJERAS IESPĒJU IZPĒTE

Karjeras vērtību tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests3_1.php

Darba vides izvēles tests: http://www.niid.lv/tests/testi/tests6_1.php

Profesiju dažādība: http://www.profesijupasaule.lv/

Jauniešu palīgs karjeras izvēlē – PROFOLIO: https://profolio.lv/home

Noderīgas saites un citi karjeras resursi: https://karjerasmateriali.lv/noderigas-saites-un-citi-karjeras-resursilikumi-noteikumi-un-strategijas-par-karjeras-attistibu-2/

IZGLĪTĪBAS IESPĒJU IZPĒTE

Izglītības sistēma Latvijā: http://www.aic.lv/portal/izglitiba-latvija

Nacionālā izglītības iespēju datubāze: http://www.niid.lv/

Atvērto durvju dienas izglītības iestādēs: http://www.niid.lv/infodienas

Skolu un studiju TOPs: https://www.prakse.lv/top

Izglītības iespējas Eiropā: https://europa.eu/europass/select-language?destination=/node/1

Studiju ceļvedis Eiropā: https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/nac_datubazes/

Izglītības centra Durbe piedāvājums mācībām ārzemēs: http://www.durbe.edu.lv/lv/macibas-arzemes

Bezmaksas augstākā izglītība ārzemēs: http://ergoeducation.com/lv/about/news

Mācības ārzemēs: https://meridian.lv/macibas-arzemes

Studijas ASV: https://educationusa.state.gov/