Karjeras izglītības nodarbība “Karjera kā dzīve”

21.gadsimtā jēdziens karjera tiek attiecināts uz cilvēka dzīvi kopumā, ko veido piecas savstarpēji saistītas dzīves jomas – IZGLĪTĪBA, DARBS, ĢIMENE, BRĪVAIS LAIKS, PILSONISKUMS. Katrā no tām cilvēks veic noteiktas lomas. Veiksmīgas karjeras pamatnosacījums ir cilvēka spēja līdzsvarot šīs piecas dzīves jomas tā, lai viņš justos apmierināts pats ar sevi, ar savu personisko dzīvi, savu profesionālo un sabiedrisko darbību.

Nodarbībā piedalījās 10.a klases skolēni. Nodarbības mērķis ir skolēna pašizziņas attīstīšana, veidot skolēnu izpratni par jēdzienu karjera, kas atspoguļo cilvēka dzīvi kopumā. Nodarbības laikā skolēni izteica argumentētu viedokli, mācījās analizēt informāciju, radošā veidā, veidojot kolāžas atspoguļoja savu un grupas redzējumu par attiecīgo jēdzienu, diskutēja par nepieciešamajām prasmēm, tendencēm un prasībām darba tirgū. Nodarbības beigās, katra grupa prezentēja izveidoto plakātu, paskaidrojot pamatidejas, kuras vēlējās atspoguļot:

Darbs – svarīgi, lai cilvēks strādātu viņu interesējošu darbu, spēj izpaust savus dotumus, tas sniedz gan morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu;

Izglītība – nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas un prasmes visas dzīves garumā;

Ģimene – prasme veidot līdzsvarotas un harmoniskas attiecības ietekmē panākumus pārējās dzīves jomās;

Brīvais laiks – cilvēks īsteno savas intereses, kuras nav iespējams realizēt profesijā. Kāds brīvā laika pavadīšanas veids var kļūt arī par pamatu profesijas izvēlei un veiksmīgai karjerai;

Pilsoniskums – laiks un enerģija, kuru cilvēks velta, aktīvi iekļaujoties valsts un sava novada sabiedriskajā vai politiskajā dzīvē, līdzdalība dažādās aktivitātēs. 

10akarjera210akarjera1 10akarjera4

Skolēnu veidotās kolāžas tika izvietotas karjeras izglītības stendā, 1.stāva gaitenī.

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Rudzīte