Mācību programmas vidusskolai

 

Apkopojums par mācību priekšmetu sadalījumu vidusskolas klasēm Limbažu novada ģimnāzijā.

Lūdzam ņemt vērā, ka šīs izmaiņas skars tikai tos skolēnus, kas uzsāks mācības ģimnāzijā 2016./2017. mācību gadā 10. klasē. Skolēni, kas rudenī turpinās 11. vai 12. klasi, mācības turpina pēc iepriekšējās programmas un izmaiņas viņus neskar!

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma 

(programmā iekļauti matemātiskās analīzes elementi)

Mācību priekšmeti  Kopā 

10. klase 

(2019./2020. m.g.)

11. klase 

(2020./2021. m.g.)

12. klase

(2021./2022. m.g.)

Latviešu valoda  6  2  2 2
Angļu valoda* (daļu stundu pasniedz viesskolotājs, kura dzimtā valoda ir angļu)  9  3  3 3
Krievu valoda/Vācu valoda*  9  3  3 3
Matemātika 19 6 6 7
Informātika 3 3    
Sports 9 3 3 3
Latvijas un pasaules vēsture 8 3 2 3
Fizika 9 3 3 3
Ķīmija 8 2 3 3
Bioloģija 6 2 2 2
Literatūra 9 3 3 3
Mūzika 2   1 1
Ekonomika 3   3  
Ģeogrāfija 3 3    
Programmēšanas pamati 3     3
Tehniskā grafika 2   2  
Izglītojamā mācību slodze 108 36 36 36

* Svešvalodu izvēle: angļu valoda - visiem izglītojamajiem, kā pirmā svešvaloda, krievu valoda vai vācu valoda, kā otrā svešvaloda, ievērojot pēctecības principu.

 

 

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Mācību priekšmeti  Kopā 

10. klase

(2019./2020. m.g.) 

11. klase

(2020./2021. m.g.) 

12. klase

(2021./2022. m.g.)

Latviešu valoda  6  2  2 2
Angļu valoda* (daļu stundu pasniedz viesskolotājs, kura dzimtā valoda ir angļu)  12  4  4 4
Krievu valoda/Vācu valoda  9  3  3 3
Matemātika 16 5 5 6
Informātika 3 3    
Sports 11 4 4 3
Latvijas un pasaules vēsture 8 3 2 3
Fizika 9 3 3 3
Ķīmija 9 3 3 3
Bioloģija 6 2 2 2
Literatūra 7 2 2 3
Mūzika 2   1 1
Ekonomika*

3

  3  
Filozofija* 3      3
Politika un tiesības* 2    2  
Psiholoģija* 2  2    
Izglītojamā mācību slodze 108 36 36 36

*mācību priekšmeti, kas padziļina izglītības programmu