Skolēnu pašpārvalžu aktīvistu mācības

Divi mūsu pašpārvaldes aktīvisti Kate Upmale (10.c) un Raivo Arnis Balodis (10.a) kopā ar skolēnu pašpārvaldes atbalsta personu Baibu Cīruli piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajā klātienes mācību ciklā “eTwining un pašpārvalžu skolu līdzdalības mācībās” par pilsonisko līdzdalību, neformālo izglītību un projektu metodi. Mācībās ir aizvadīti nu jau divi moduļi. Pirmajā modulī bija iespēja:

* iepazīt citas pašpārvaldes, to mērķus, uzdevumus un darba metodes,

* iegūt zināšanas par to, kas ir līdzdalība, kā tā tiek iedalīta un kā tā atspoguļojas ikdienā,

* izvirzīt nākotnes mērķus, ko skolēnu pašpārvalde mēģinās īstenot tuvākajā laikā.

Savukārt otrajā modulī:

* uzzināt vairāk par "Erasmus+" un "eTwinning" piedāvatajām iespējām,

* uzzināt par projektu veidiem un gūt ieskatu to rakstīšanā,

* izvirzīt prioritāro izaicinājumu mūsu skolā, lai nākamajā modulī par to rakstītu līdzdalības projektu.

Jaunieši atzīst, ka šie mācību moduļi ir bijuši ļoti vērtīgi. Tie ir paplašinājuši redzesloku un zināšanas, ļāvuši apgūt jaunas prasmes un uzstādīt mērķus, ko īstenot gan pašpārvaldē, gan personīgajā izaugsmē.

Lielu paldies vēlamies teikt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA) par iespēju skolēnu pašpārvaldes īpašumā iegūt spēli "Līdzdalīga dzīve", kuru ar aizrautību spēlē mūsu pašpārvaldes aktīvisti un 5. -11. klašu skolēni dažādās mācību stundās, kā piemēram, sociālo zinību stundā, klases stundā un publiskā runa. Sociālo zinību stundās 5. klasēs skolēnu pašpārvaldes atbalsta persona Baiba Cīrule skolēnus iepazīstināja ar skolēnu pašpārvaldes darbu un stundas  otrajā daļā grupās izspēlēja spēli "Līdzdalīga dzīve", kurā katrs pats varēja pieņemt lēmumu kādu risinājumu izvēlēties. Spēles  "Līdzdalīga dzīve" situācijas tika izmantotas mācību priekšmetā publiskā uzstāšanās, kurā skolēni pamatoja savu risinājumu un pārliecināja pārējos skolēnus par izvēlētā risinājuma piemērotību situācijai.  Spēles galvenais mērķis ir izspēlēt reālas dzīves situācijas, izgaismojot mūsu katra līdzdalību, tādejādi iepazīstinot skolēnus ar to, kas ir līdzdalība un kā tā izpaužas ikdienā. Spēle ir patiešām izzinoša, izklaidējoša un pats galvenais - spēlējot to labā kompānijā var no sirds izsmieties. Skolēni atzīst, ka spēle patiešām ir palīdzējusi izprast līdzdalību un kur tā parādās viņu ikdienā. Skolēni izspēlējot vienreiz, vēlas to spēlēt atkārtoti un izmantot brīvo laiko spēlējot spēli "Līdzdalīga dzīve"

lidzdaliba

Tūrisma dienas aktivitātes

29. maijs ģimnāzijā bija tūrisma diena. Visu klašu skolēniem, protams, izņemot tos, kuriem jāgatavojas eksāmeniem, tika dota iespēja izmēģināt spēkus dažādās tūrisma aktivitātēs. Zemessargi ģimnāzijas skolēniem bija noorganizējuši vairākus kontrolpunktus ar uzdevumiem.

Vispirms bija jāparāda prasme teritorijā orientēties pēc kartes. Pirmajā kontrolpunktā – teltī, noteiktā laikā bija jāsaliek puzle. Sākotnēji likās, ka tas būs pavisam viegli un ātri, bet teltī bija karsti, sviedri lija, un uzdevuma izpilde prasīja laiku. Tālāk, kad tika atrasts otrais komandpunkts, bija uzdevums, kurš prasīja praksē pielietot matemātikas zināšanas. No garas, garas auklas laukumā bija jāizveido kvadrāts. Arī šī aktivitāte prasīja saskaņotu komandas darbu, lai figūra atbilstu prasībām. Trešā aktivitāte bija vissarežģītākā. Visiem kopīgi bija jāpārnes plastmasas glāze ar ūdeni. Taču glāze tika uzlikta uz koka ripas, kuras malās bija caurumiņi, kuros bija iesietas auklas. Dalībniekiem, turot rokās auklu galus un sekojot līdzi, lai glāze neapgāžas, bija jāvirzās uz priekšu. Glāzes stabilitāte bija atkarīga no katra komandas biedra prasmes būt uzmanīgam. Viena neuzmanīga kustība un - viss! Tad atkal zemessargs pielēja glāzē ūdeni un bija jāturpina kustēties tālāk. Reizēm pie paša finiša glāze atkal apgāzās. Tad to atkal piepildīja… Te emocijas sita augstu vilni.

Pats galvenais visās aktivitātēs bija prasme klases biedriem strādāt vienotā komandā, savstarpēji sadarboties un būt saliedētiem. Kā izrādījās, tas nemaz nebija viegli, lai gan ikdienā visi mācāmies kopā vienā klasē. Paldies zemessargiem par sadarbību un īpašs paldies Zemessardzes 27.kājnieku bataljona kaprālim Jurim Dārziņam!

Maija reliz

LVĢ skolēnu pašpārvaldes gada izvērtējuma sanāksme un novada skolēnu pašpārvaldes aktivitātes Staicelē

24. maija pēcpusdienā Limbažu Valsts ģimnāzijā notika skolēnu pašpārvaldes izvērtējuma tikšanās ar picu cepšanu, ēšanu un sarunām par aizvadīto mācību gadu. Kopīga darbošanās saliedēja gan lielos, gan mazos aktīvistus. Katrs aktīvists padalījās ar saviem darbiem, kas tika paveikti visa gada garumā. Kopā sanāca ievērojams skaits pasākumu un darbu, kuri kopā izdarīti. Pamazām ieskicējām nākošā gada lielos uzdevumus.

27. maija pēcpusdienā Staiceles pamatskolas pašpārvalde aicināja novada skolu skolēnu pašpārvaldes uz tikšanos. Finansējums pasākuma organizēšanai tika iegūts Limbažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā. Šim aicinājuma atsaucās Salacgrīvas vidusskolas, Alojas vidusskolas un mūsu, Limbažu Valsts ģimnāzijas, pašpārvaldes dalībnieki. Ģimnāziju pārstāvēja 5.a klases skolniece Alise Naudiša, 5.c klases skolniece Jasmīna Odeta Pauliņa, 5.c klases skolniece Elīza Vītola un 8. b klases skolniece Kerija Nellija Dunska.

Sākumā pasākuma organizatore Dace Stemere iepazīstināja ar uzdevumiem. Pirmā aktivitāte bija orientēšanās Staiceles pilsētā. Bija jāatrod dažādi objekti, jānofotografē tie, jāatbild uz jautājumiem par Staiceles vēsturi. Tas nenācās viegli, jo bija karsts un meklējamie objekti atradās samērā plašā teritorijā. Meitenēm nācās pārvarēt arī bailes, ejot pāri Salacai pa šūpojošo gājēju tiltiņu pie bijušās papīrfabrikas. Tomēr tā bija iespēja iepazīt citu pilsētu.

Pēc orientēšanās spēles bija veiklības sacensības. Piemēram, ar aizsietām acīm, klausoties tikai komandas biedra teiktajā, nācās pārvarēt šķēršļu joslu. Spēku varēja pārbaudīt, pārnesot meiteni pašdarinātās nestuvēs. Pretiniekam vajadzēja mest ar balonu, kurā piepildīts ūdens.

Nobeigumā, pie kopīga galda, mielojoties ar auksto zupu, pārrunājām savus iespaidus.

Irīna Noriņa

Maija relize

LVĢ dalībnieki “Jauno satiksmes dalībnieku forums” fināla sacensībās gūst panākumus

Kopš 29. aprīļa visā Latvijā norisinājās Jauno satiksmes dalībnieku forums. 1. kārtas sacensībās piedalījās vairāk nekā 1300 apņēmīgu un zinošu skolēnu no visas Latvijas. No mūsu skolas piedalījās 9 dalībnieki. Finālā tika Šarlote Tomsone no 5.c klases Limbažu reģionā starp meitenēm ierindojās 3.vietā un Ralfs Āboltiņš-Āboliņš no 3.d. starp zēniem bija 1.vietā.

31.maijā Biķernieku kompleksajā sporta bāzē piedalījās 196 labākie Latvijas jaunie satiksmes dalībnieki. Šarlote jau 2.gadu startēja finālā un šogad iekļuva Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku Latvijas izlases kandidātu sarakstā. Ralfs startēja 1.gadu šādās sacensībās un ieguva 48.vietu starp 92 zēniem. Trases izbrauca ļoti labi.

No jūlija līdz septembrim notiks sacensību 3.kārta, kurā 16 labākie dalībnieki (tai skaitā arī Šarlote) cīnīsies par iekļūšanu Latvijas izlases četriniekā. Septembra vidū Latvijas izlases komanda piedalīsies foruma 4.kārtā FIA Eiropas jauno satiksmes dalībnieku sacensībās Parīzē, Francijā.

Turam īkšķus par Šarloti! Lai viņai izdodas!

Pulciņa “Jaunie satiksmes dalībnieki” vadītāja Gita Rudzīte

 

Jaunie brauceji

LVĢ piedalās projektu konkursā “Kontakts”

Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludinātajā projektu konkursā “Kontakts”. Skolēnu projekta ideja ir labbūtības veicināšana skolas vidē, veidojot un uzlabojot skolēnu izpratni par labu savstarpējo attiecību nozīmi klasē starp vienaudžiem un starp skolēniem un skolotājiem. Projekta ietvaros plānotas mācības ar ekspertu, savas jomas speciālisti KBT psihoterapeiti Baibu Griščuku gan skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem, gan skolotājiem. Savukārt skolēnu pašpārvaldes aktīvisti savas zināšanas un prasmes, izmantojot neformālās izglītības metodes, nodos 4.klašu skolēniem, vadot viņiem nodarbības.

 
 

Piedalīšanās vides izglītības noslēguma pasākumā “URDA SVIN SVĒTKUS”

8. maijā ģimnāzijas 1.a klases skolēns Kārlis Zeidmanis, 5.b klases skolniece Krista Ratniece un 5.c klases skolēns Ernests Peilāns pārstāvēja ģimnāziju URDAS organizētajos sezonas noslēguma svētkos “URDA SVIN SVĒTKUS”. Skudras URDAS pavadībā bija iespējams izziņas takā piedalīties dažādās aktivitātēs. Varējām izmēģināt gan savus fiziskos spēkus, gan pārbaudīt zināšanas vides saglabāšanā.

Visa mācību gada laikā aktīvi piedalījāmies makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā. Ieguvām 2. vietu par vislielāko savākto apjomu makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”. Tāpēc, nākošajā sezonā, dodoties uz kādu no URDAS pasākumiem, ZAAO apsolīja mums apmaksāt transporta izdevumus.

Irīna Noriņa

Urda brauciens

Virtuālās realitātes izrāde “Īsumā par Visumu”

“Latvijas skolas somas” programmas ietvaros 2. maijā 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 5.c un 6.a, 6.b klases apmeklēja SIA “Binoklis” piedāvāto virtuālās realitātes izrādi “Īsumā par Visumu”. Vispirms firmas pārstāvis Edgars paskaidroja, ka izrādi varēs redzēt tikai tad, ja tiks izmantots speciālais aprīkojums –stereoskopiskās 360 grādu VR brilles, austiņas un pults. Pēc tam no piedāvātajām tēmām “Dzīvība”, “Enerģija”, “Zeme” vai “Cilvēks” katra klase varēja izvēlēties to, kura likās visinteresantākā. Katrā no daļām darbojās personāžs – Muzikālais klauns, Spēkavīrs, Dresētājs un Akrobāte, kuri rotaļīgā veidā izklāstīja tēmas, izmantojot praktiskus zinātniskus eksperimentus un dažādu ierīču demonstrējumus. Piemēram, izrādē “Dzīvība” palielinājumā redzējām vismazākās sīkbūtnes, baktērijas, kuras radušās pirms 4,5 miljardiem gadu.

Pēc izrādes interaktīvā veidā atbildējām uz dažādiem, āķīgiem jautājumiem. Tad mūs “ielaida” virtuālajā 3D telpā – ziņkārīgo istabā, kurā ar virtuālo roku varējām pamēģināt “paņemt” kādu no planētām un “iemest melnajā caurumā”. Varējām “paņemt” kādu priekšmetu un to virtuāli pārvietot. Tas nebija viegli, reizēm to “nometām” zemē. No malas tas izskatījās smieklīgi, jo visi grābstījās ar rokām pa gaisu vai taustīja blakus sēdētāju. Šī bija interesanta izrāde. Skolēnu atsauksmes – pasākums ļoti patika, bija iespaidīgi, iegūtas jaunas emocijas, izmēģinātas jaunas tehnoloģijas.

Virtuala skola

eTwining un pašpārvalžu skolu līdzdalības mācības

No 23. - 26. aprīlim divi mūsu pašpārvaldes aktīvisti Kate Upmale (10.c) un Raivo Arnis Balodis (10.a) kopā ar skolēnu pašpārvaldes atbalsta personu Baibu Cīruli devās uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkoto klātienes mācību ciklu “eTwining un pašpārvalžu skolu līdzdalības mācības” par pilsonisko līdzdalību, neformālo izglītību un projektu metodi. Šīs trīs dienas bija mācību pirmais modulis un tajā bija iespēja:

* iepazīt citas pašpārvaldes, to mērķus, uzdevumus un darba metodes,

* iegūt zināšanas par to, kas ir līdzdalība, kā tā tiek iedalīta un kā tā atspoguļojas ikdienā,

* izvirzīt nākotnes mērķus, ko skolēnu pašpārvalde mēģinās īstenot tuvākajā laikā.

Jaunieši atzīst, ka šis pirmais mācību modulis bija ļoti vērtīgs, paplašināja redzesloku un zināšanas, ļāva apgūt jaunas prasmes un uzstādīt mērķus, ko īstenot gan pašpārvaldē, gan personīgajā izaugsmē.

Lielu paldies vēlamies teikt JSPA par iespēju pašpārvaldes īpašumā iegūt spēli "Līdzdalīga dzīve", kuru ar aizrautību spēlē mūsu pašpārvaldes aktīvisti un tā noteikti tiks izmantota arī skolas "Spēļu pēcpusdienās".

 

Virtuala skola 2

10.b klase dodās 9m zem zemes!

Limbažu Valsts ģimnāzijas 10.b klase devās ekskursijā uz padomju slepeno bunkuru. Tā bija patiesi aizraujoša un izglītojoša pieredze. Atrodoties padomju slepenajā bunkurā, skolēniem bija iespēja nonākt gan neskartajā padomju laika vidē, gan redzēt to, cik liela nozīme drošības jautājumiem bija pagājušajā gadsimtā. Apzinoties, ka šī bija vieta, kur plānoja risināt kodolieroču draudu izraisītos notikumus, skolēni ar interesi klausījās stāstos par drošības sistēmām, kodolkara sekām un komunikācijas sistēmām. Katrs elements bunkurā stāstīja savu stāstu par tā laika dziļo politisko un militāro kontekstu. Ekskursija ne tikai ļāva palūkoties uz pagātnes notikumiem, bet arī lika padomāt par mūsdienu drošības jautājumiem un to, kā mēs šodien risinām līdzīgus izaicinājumus. #LatvijasSkolasSoma

Padomju bunkuri 2