Ēdināšana

Par ēdināšanu iespējams norēķināties: 

1) pārskaitot naudu uz
SIA "DAIMET"
Vienotais reģistrācijas Nr. 44103147929
Citadele banka A/S
Konta Nr.: LV48PARX0023420650002


Maksājuma uzdevumā jānorāda- skolas nosaukums, bērna vārds, uzvārds, klase
un periods par kuru samaksāts.

2) skaidrā naudā skolas kafejnīcā
_____________________________________________________________________
Kompleksās pusdienas - EUR 1.65 (dienā)
Launags – EUR – 0.60 (dienā)
Vēlamais minimālais periods par ko tiek maksāts - nedēļa.
Kontaktpersona Lita Pētersone, tālr.26976217

 

Izpilddirektore

Lita Pētersone