Interešu izglītība

 interesu izgl 1

interesu izgl 2

 Pulciņš Klases  Skolotājs
Koris 7. - 12.  Maija Tauriņa
Vokāli instrumentālā studija 7. - 12. Liena Vildere
Vispārējā fiziskā sagatavotība 7. - 12. Agris Ķirsis
Netradicionālais dizains un rokdarbi 1. - 12. Vēsma Bērziņa
Pirmā palīdzība 5. - 11. Anda Pormala
Robotika 4. - 12. Dzintars Students