Skolotāji 2019./2020. m.g.

Limbažu Valsts ģimnāzijas skolotāji

2020. /2021. m.g.

Skolotājs

Mācību priekšmets

Laura Atslēga

angļu valoda

Ilze Ābola

latviešu valoda un literatūra

Igo Ažuks

sports, sports un veselība

Rūta Apiņa

fizika

Vēsma Bērziņa

mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, vizuālā māksla

Uldis Bušs

informātika

Andrew Ellis Doxsey

angļu valoda

Inga Gaigale

latviešu valoda un literatūra

Guna Grigorjeva

ķīmija, bioloģija

Māra Ieleja

matemātika

Velga Kalēja

latviešu valoda un literatūra, publiskā uzstāšanās

Zane Kalniņa

angļu valoda, latviešu valoda un literatūra, publiskā uzstāšanās

Agris Ķirsis

sports, sports un veselība

Gunta Lāce

matemātika

Eva Stāvere

vizuālā māksla

Leontīne Loce

krievu valoda

Rita Maksima

matemātika

Lolita Martinsone

krievu valoda

Aivars Meinards

ķīmija, bioloģija

Dita Voltere

matemātika

Elīna Pētersone 

bioloģija, informātika, datorika, veselība

Ija Puisāne

Latvijas un pasaules vēsture

Inta Somere

vācu valoda

Dzintars Students

mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, programmēšana

Maija Tauriņa

mūzika, Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture

Aiga Torima

angļu valoda

Uldis Umulis

Latvijas un pasaules vēsture, ekonomika, politika, filozofija, vēsture un sociālās zinātnes, sociālās zinības

Krišjānis Baltauss

angļu valoda, sociālas zinības

Dāvis Rudzītis

dizains un tehnoloģijas, digitālais dizains

Ieva Bērziņa

angļu valoda

Liena Vildere

mūzika

Māra Lapiņa

vācu valoda

Antra Jakovļeva 

latviešu valoda un literatūra

Antra Kalniņa

matemātika

Vizbulīte Ozola

angļu valoda

Inga Zaķe

krievu valoda

Juris Zaķis

ģeogrāfija

Zane Zvirgzdiņa

latviešu valoda un literatūra

Kristīne Gaugere

matemātika

Inga Rozīte-Lozberga

matemātika

Indra Ābele

sociālās zinības

Vēsma Miča

sociālās zinības

Dace Liniņa

sports

Sandra Ozoliņa

vizuālā māksla

Iveta Everte

sociālās zinības

Vija Špona

 

Ilze Vērdiņa

sociālās zinības

Irēna Bērziņa

latviešu valoda un literatūra

Gita Rudzīte

mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla

Liena Vildere

mūzika

Vita Brakša

latviešu valoda un literatūra, sociālas zinības

Ginta Lenša

sports

Baiba Cīrule

 

Ginta Teko

sports

Gundega Stūrīte

datorika, informātika

Baiba Aizupe

dabaszinības

Sandra Ķirse

mūzika

Vija Jevdokimova

krievu valoda

Ieva Rebaine

matemātika

Evija Lapiņa

pagarinātās dienas grupas skolotāja