Metodiskais materiāls IKT un Google platformas piedāvāto rīku lietošanā

 Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) rīki mācībām

 

 

Lasīšanas stratēģijas un skolotāju radītie piemēri

 

Vairāk nekā 10 lasīšanas stratēģijas

 

Google platformas piedāvāto rīku lietošanas pamācības

 

Valodas maiņa Google Classroom sākumlapas darba vide
Mācību priekšmeta izveide Google Classroom Mācību priekšmeta iestatījumi Google Classroom
Mācību materiālu izveide Google Classroom I Mācību materiālu izveide Google Classroom II
Google Meet sapulces aktivizēšana Google prezentācijas darba vide
Uzdevumu izpilde Google Classroom vidē- jautājuma iesniegšana Uzdevuma izpilde Google Classroom ap pievienotu dokumentu
Uzdevuma izpilde Google Classroom bez pievienot. dokumentiem Failu pārnešana no mobilas ierīces datorā
Google prezentācijas- darbs ar sarakstiem un attēlu ievietošana Google prezentācijas- tabulu izveide un modificēšana
Google prezentācijas-motīvs un fons slaidam Google prezentācijas - slaida pārejas un objektu animācijas
Runātāja piezīmes, slaidu secības maiņa un prez. demonstrēšana Google prezentācijas pamatiestatījumi (lejupielāde, drukāšana utt.)
Google Disks Google Meet- fona maiņa
Google Disks- failu augšupielāde un darba vides organizēšana Google prezentācijas- Diagrammu izveide
Google prezentācijas- organizātoriskās diagrammas Google prezentācijas- kopīhgošanas iespējas
Google prezentācijas- Tiešsaistes sadarbības iespējas Google veidlapas- iestatījumi
Google veidlapas- izveides iespējas Google veidlapas- Viktorīnas izveide
Google veidlapas- veidlapas sadaļas  Google veidlapas- atbilžu apklūkošana un analizēšana
Google izklājlaps- darba vide Google izklājlapas - datu ievade un šūnu automātiskā aizpilde