ESF projekts

Ekrānuzņēmums 2021-09-14 205427.jpg

ESF projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

(Nr.8.3.2.2/16/I/001)

Projekta mērķis nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

2021./2022.m.g. turpinām dalību ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", kas uzsākts 2017.gada septembrī izstrādājot un ieviešot izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai, kā arī iesaistot jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību ciklus, mācību grupas, pētniecības un talantu programmas u.c.) un nodrošinot alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu. Projektu ietvaros skolā tiek īstenotas STEM jomas un multidisciplinārās jomas aktivitātes. Pateicoties šim projektam, kopā ar 1. - 3. klasi šajā mācību gadā strādā arī pedagoga palīgs un otrais pedagogs. Projektu koordinē skolā Baiba Cīrule.

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

               Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.359 grozījumiem par SAM 8.3.5., projekta darbības īstenošanas laiks tiek pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Limbažu Valsts ģimnāzija realizē ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – skolas dzīves aktualitātēm un to atspoguļojumam var sekot līdzi skolas mājaslapā - https://www.limbazugimnazija.lv/karjera.

               Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

               Karjera ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera dod cilvēkam iespēju īstenot viņa spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā.

               Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process.

               Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

               Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

               Projekta ietvaros plānots:

  • turpināt individualizētu karjeras atbalstu atbilstoši izglītojamā interesēm un vajadzībām;
  • nodrošināt individuālas un grupu karjeras konsultācijas izglītojamiem;
  • piedāvāt karjeras informāciju un veicināt karjeras izglītības tālāku integrāciju mācību saturā;
  • paplašināt sadarbību un darbu ar skolēnu vecākiem;
  • akcentēt mūžizglītības ideju, karjeras vadības prasmju attīstības iespējas visa mūža garumā.

Skolēniem pieejamais atbalsts:

  • individuālās karjeras konsultācijas klātienē vai attālināti;
  • pieejama informācija gan par turpmāko izglītības iestādi, gan par iecerēto profesiju, atbilstoši skolēnu vajadzībām un interesēm;
  • pieejama aktuāla informācija par interesantiem piedāvājumiem un iesaistes iespējām dažādos ar karjeras izglītību saistītos pasākumos;
  • testi par karjeras izvēli, personību, interesēm.

Ekrānuzņēmums 2021-09-14 205335.jpg

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants:
Ieva Ratniece
102.B kab.

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMU PLĀNS 2021./2022.M.G.

KARJERAS ATBALSTA PLĀNS 2018./2019. M.G. 

KARJERAS ATBALSTA PLĀNS 2017./2018. M.G.