Fakultatīvās nodarbības un individuālais/grupu darbs

Limbažu novada ģimnāzijā 2019./2020. m.g.

Nosaukums

Klase

Laiks

Vieta

Skolotājs

Angļu valoda

7.a

Piektdien 4.st.

10.50 – 11.30

105 B

Andrew Ellis Doxsey

7.b

Otrdien 3.st.

10.00 – 10.40

7.c

Ceturtdien 8.st.

14.30 – 15.10

9.a

Piektdien 8.st.

14.30 – 15.10

9.b

Ceturtdien 5.st.

11.40 – 12.20

12.a

Trešdien 9.st.

15.15 – 15.55

12.b

Otrdien 15.15

15.15 – 15.55

Datorika

7.a

Trešdien 3.st.

10.00 – 10.40

312 A

201 B

Elīna Pētersone

Uldis Bušs

7.b

Ceturtdien 3.st.

10.00 – 10.40

7.c

Ceturtdien 7.st.

13.45 – 14.25

8.a

Ceturtdien 4.st.

10.50 – 11.30

8.b

Pirmdien 1.st.

8.20 – 9.00

8.c

Trešdien 8.st.

14.30 – 15.10

9.a

Otrdien 7.st.

13.45 – 14.25

Sports

7.a

Ceturtdien 2.st.

9.10 – 9.50

Halle

Agris Ķirsis

7.b

Trešdien 4.st.

10.50 – 11.30

Igo Ažuks

7.c

Trešdien 3.st.

10.00 – 10.40

Agris Ķirsis

8.a

Pirmdien 1.st.

8.20 – 9.00

Agris Ķirsis

8.b

Trešdien 5.st.

11.40 – 12.20

Igo Ažuks

8.c

Otrdien 1.st.

8.20 – 9.00

Igo Ažuks

9.a

Trešdien 1.st.

8.20 – 9.00

Agris Ķirsis

10.a

Piektdien 6.st.

12.35 – 13.15

Igo Ažuks

Politika un tiesības

10.b

Pirmdien 9.st.

15.15 – 15.55

306 B

Uldis Umulis

11.b

Otrdien 9.st.

15.15 – 15.55

12.a

Trešdien 9.st.

15.15 – 15.55