Atbalsta personāls

 Iveta Samuilo  psiholoģe
 Ieva Ratniece  karjeras konsultante
 Anda Pormala  medmāsa
 Anita Daktere  medmāsa
 Elīna Strazdiņa  sociālais pedagogs
 Ieva Krapivņicka  logopēds
 Edīte Sarva  izglītības metodiķe