Sasniegumi olimpiādēs

SVEICAM OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJUS!

PALDIES AUDZĒKŅIEM UN SKOLOTĀJIEM PAR IEINTERESĒTĪBU UN IEGULDĪTO DARBU!

LIMBAŽU NOVADA MACĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDES

2022./2023. M.G.

Vārds, uzvārds

Klase

Mācību priekšmets

Iegūtā vieta

Skolotājs

Sabrīna Treija

10.b

Angļu valoda

2. vieta

Laura Atslēga

Elīna Mežapuķe

11.b

Angļu valoda

2. vieta

Andrew Ellis Doxsey

Miks Magone

11.a

Angļu valoda

3. vieta

Andrew Ellis Dosey

Agate Bremmere

10.b

Bioloģija

Atzinība

Elīna Pētersone

Lauris Kociņš

10.a

Vēsture

1. vieta

Maija Tauriņa

Ralfs Briedis

10.b

Vēsture

3. vieta

Maija Tauriņa

Ringolds Reiziņš

12.c

Vēsture

2. vieta

Maija Tauriņa

Everita Brauna

9.a

Vēsture

Atzinība

Maija Tauriņa

 

Mācību sasniegumi 2020./ 2021. m.g.

Mācību sasniegumi 2018./ 2019. m.g. 

Mācību sasniegumi 2017./ 2018. m.g. 

Mācību sasniegumi 2016./ 2017. m.g.