Sasniegumi 2019./2020. m.g. olimpiādēs

 

SVEICAM OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJUS!

PALDIES AUDZĒKŅIEM UN SKOLOTĀJIEM PAR IEINTERESĒTĪBU UN IEGULDĪTO DARBU!

 

LIMBAŽU, ALOJAS, SALACGRĪVAS NOVADU APVIENĪBAS ORGANIZĒTĀS OLIMPIĀDES 2019./2020. m. g.

Vārds, uzvārds

Klase

Olimpiāde

Iegūtā vieta

       Skolotājs

OĻEGS GLUHAŅUKS

 

12.a

KRIEVU VALODAS olimpiāde 9.-12. kl.

Atzinība

INGA ZAĶE

VIKTORIJA ZARETSKAYA

 

12.a

3. vieta

KATRĪNA ŠŅORE

 

9.b

VĒSTURES olimpiāde

9. kl.

3. vieta

IJA PUISĀNE

FANIJA ROMEIKO

 

9.a

Atzinība

 

 

KRISTIĀNA LEGZDIŅA

12.b

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS olimpiāde

11.-12. kl.

Atzinība

  VELGA KALĒJA

 

VĒSTURES olimpiāde

10.-12. kl.

1.vieta

  MAIJA TAURIŅA

IEVA SUSEJA

 

12.b

VĒSTURES olimpiāde

10.-12. kl.

3.vieta

   

  MAIJA TAURIŅA

EMĪLS ZELTIŅŠ

 

10.a

3.vieta

 

 

 

EVERITA BINDE

12.a

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS olimpiāde

11.-12. kl.

2.vieta

   VELGA KALĒJA

EKONOMIKAS olimpiāde

Atzinība

   ULDIS UMULIS

MATEMĀTIKAS olimpiāde

9.-12. kl.

1. vieta

   RITA MAKSIMA

BIOLOĢIJAS olimpiāde

12. kl.

Atzinība

   GUNA GRIGORJEVA

REBEKA ANNEMARIJA REBAINE

10.a

ES DABASZINĀTŅU

olimpiāde

Atzinība

SINDIJA ŠŅORE

 

12.b

FILOZOFIJAS olimpiāde  10.-12. kl.

2.vieta

   

     ULDIS UMULIS

NILS GUSTS ŠULCS

 

12.b

1.vieta

MAREKS UZULĒNS

7.c

MATEMĀTIKAS olimpiāde

5.-8. kl.

Atzinība

DITA MIĶELSONE

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS olimpiāde

6.-7. kl.

3.vieta

ZANE ZVIRGZDIŅA

SINTIJA ALMANE

 

7.c

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS olimpiāde

6.-7. kl.

Atzinība

ZANE ZVIRGZDIŅA

FANIJA ROMEIKO

 

9.a

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS olimpiāde

8.-9. kl.

Atzinība

  

  INGA GAIGALE

DANIELA DINA VISOCKA

 

9.a

Atzinība

 

KĀRLIS MARTINSONS

11.a

EKONOMIKAS olimpiāde 10.-12. kl.

2. vieta

   ULDIS UMULIS

MATEMĀTIKAS olimpiāde

9.-12. kl.

2. vieta

   RITA MAKSIMA

LAURA SPROĢE

9.a

MATEMĀTIKAS olimpiāde

9.-12. kl.

2. vieta

   GUNTA LĀCE

FIZIKA olimpiāde

9.k.

3. vieta

RŪTA BĀRDA

JĀNIS REINIS GRIŠKOITIS

11.a

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS olimpiāde

11.-12. kl.

1.vieta

   VELGA KALĒJA

PĒTERIS ALKSNIS

11.a

LATVIEŠU VALODAS UN LITERATŪRAS olimpiāde

11.-12. kl.

3.vieta

  VELGA KALĒJA

GUSTAVS BREMMERS

7.c

LIMBAŽU NOVADA SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS

3.pakāpe

  ZANE ZVIRGZDIŅA

MATEMĀTIKAS olimpiāde

5.-8. kl.

1.vieta

DITA MIĶELSONE,

RŪTA BĀRDA

AGNESE ANNA MOŠURA

10.a

LIMBAŽU NOVADA SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS

3.pakāpe

  VELGA KALĒJA

DIĀNA DMITRUKA

10.a

LIMBAŽU NOVADA SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS

2.pakāpe

  VELGA KALĒJA

LĀSMA OZOLIŅA

10.a

LIMBAŽU NOVADA SKOLĒNU SKATUVES RUNAS KONKURSS

1.pakāpe

  VELGA KALĒJA

KRIŠS CEPURNIEKS

8.c

MATEMĀTIKAS olimpiāde

5.-8. kl.

Atzinība

ANNA PETRAGO

NILS GUSTS ŠULCS

12.b

FILOZOFIJAS VALSTS OLIMPIĀDE

ATZINĪBA

ULDIS UMULIS

 

Mācību sasniegumi 2018./ 2019. m.g. 

Mācību sasniegumi 2017./ 2018. m.g. 

Mācību sasniegumi 2016./ 2017. m.g.