Limbažu Valsts ģimnāzijas bibliotēka

Mārtiņdienas nodarbības skolas bibliotēkā

Kā katru gadu, arī šogad skolēni skolas bibliotēkā tika aicināti, lai runātu par Mārtiņiem. Šogad vairāk gatavojāmies skolas pasākumam un gatavojām maskas. Pirms tam diskusijas veidā pārrunājām galvenās tradīcijas, minējām mīklas un pieskārāmies arī tēmai, kā ārzemēs svin Mārtiņus. Nodarbībās piedalījās 1.-3.klašu skolēni.
Skolas bibliotekāre Gita Rudzīte

Martini

Pirmklasnieki iepazīst skolas bibliotēku

Katra mācību gada sākumā pirmklasnieki tiek aicināti iepazīt skolas binliotēku. Arī šogad visas trīs pirmās klases  bija ciemos. Nodarbībā bērni iepazinās ar lasītavā esošajām grāmatām, žurnāliem, enciklopēdijām. Izspēlēja spēli, kā saņemt izvēlēto grāmatu uz mājām  un, kā to pareizi atdod atpakaļ bibliotēkai. Iepazinās ar šī gada "Bērnu un jauniešu žūrijas" grāmatām. Pārrunājām par mācību grāmatu saudzēšanu un, ko darīt, ja netīšām to sabojā.. Bērni varēja tuvāk apskatīt īpaši sabojātās grāmatas.
Nobeigumā izrunājām arī bibliotēkas iekšējās kārtības noteikumus.
Bibliotekāre Gita Rudzīte
Biblioteka

Bibliotekāres: Ilona Vāle, Gita Rudzīte

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtība

Informācija par bibliotēkas krājumu ietverta Limbažu Galvenās bibliotēkas elektroniskajā katalogā, kur iespējams pārbaudīt grāmatu esamību un pieejamību skolā: https://www.limbazubiblioteka.lv

Abonētie periodiskie izdevumi:

 1. Auseklis
 2. Astes
 3. Avenīte
 4. GEO
 5. Ilustrētā Junioriem
 6. IR
 7. Kultūrzīmes
 8. Rīgas Laiks
 9. Spicīte

Vērtīgi un noderīgi elektroniskie resursi

 title imageLNB logo 57222e1a162058d6e865f6847f4af454logo_lat_v_0.png lejupielādeunnamed logo

Latvijas Nacionālā bibliotēka - www.lnb.lv

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka - www.lndb.lv

LNDB Grāmatas - gramatas.lndb.lv

LNDB Periodika - periodika.lndb.lv

LNDB Zudusī Latvija - zudusilatvija.lv

LNDB Dziesmu svētku krātuve - dziesmusvetki.lndb.lv

Nacionālā enciklopēdija - enciklopedija.lv

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve - www.redzidzirdilatviju.lv/lv

Skaidrojošā un sinonīmu vārdnīca - tezaurs.lv

Teksta tulkošana, runas atpazīšana un runas sintēze, kā arī dažādi rīki daudzvalodu atbalstam e-pakalpojumos - hugo.lv

Bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku informēšana un izglītošana interneta satura drošības jomā – par iespējamajiem riskiem un apdraudējumiem internetā www.drossinternets.lv  

 

Abonētās datubāzes ar pieslēgšanos caur e-klases kontu:

 • Izdevniecības Lielvārds mācību literatūra                                                     https://soma.lv/
 • Izdevniecības Zvaigzne ABC mācību literatūra                                             https://maconis.zvaigzne.lv/ 
 • Oriģinālliteratūra, vārdnīcas , digitālie resursi par Latviju latviešu valodā     https://letonika.lv/
 • Palīgs skolēniem, skolotājiem un vecākiem mācību procesā                       https://www.uzdevumi.lv/

Brīvpieejas elektroniskie resursi:

[papildinājums mājas lapā ievietotajiem]

Eiropas digitalizētas kultūras mantojuma kolekcijas https://Europeana.lv/

Nacionālo un reģionālo laikrakstu publikācijas https://news.lv/library

Krišjāņa Barona dainu skapis   http://dainuskapis.lv/

Latviešu literatūras tulkojumi   https://latvianliterature.lv/

Latviešu tautas ticējumi P. Šmita apkopojumā https://valoda.ailab.lv/folklora/ticejumi

Raiņa un Aspazijas virtuālais muzejs http://www.arlugano.lv/lv/home

Pasakas (lasāmas, klausāmas)   https://asakas.net/pasakas

Pasākumu kalendārs

 1. Bērnu/Jauniešu un vecāku žūrijas 2022 noslēgums /februāris/ 

2022. gadā jau 9. reizi iesaistījāmies LNB rīkotajā lasīšanas veicināšanas pasākumā Bērnu/Jauniešu un Vecāku žūrija 2022. Šogad grāmatu lasīšanā un vērtēšanā piedalījās līdz šim lielākais skolēnu skaits – 135.

2. Lieliskais lasītājs /8. marts/

Šajā mācību gadā skolā aizsākās jauns pasākums – Lieliskais lasītājs, kurā savu lasītprasmi un uzstāties prasmi auditorijas priekšā demonstrēja 1. – 4. klašu skolēni. Žūrija izvērtēja veiksmīgāko katrā klašu grupā.

3. Radošā darbnīca bibliotēkā konferences “Tekstpratība” ietvaros / 15. marts/

Izvērtējot lasītprasmes un tekstpratības nozīmīgumu mācību procesā, arī skolas bibliotekāres sniedza savu pienesumu konferencē “Tekstpratība”, kas norisinājās skolā, izveidojot savu radošo darbnīcu un daloties gadu gaitā krātajā pieredzē dažādu pasākumu rīkošanā tekstpratības jomā.

4. Eiropas rakstnieku diena 2023 /27. marts/

Atsaucoties EK aicinājumam marta pēdējās pirmdienās bibliotēkās rīkot Eiropas rakstnieku dienu, arī mūsu skolas bibliotēkā 27. martā jaunāko klašu skolēniem mācību stundas garumā tika dota iespēja iesaistīties adaptētajā spēlē “Reiz bija…”. Papildinot šo EK piedāvāto spēli ar saviem materiāliem un uzdevumiem, skolēni varēja iepazīt Eiropas valodu un literatūras daudzveidību, mācīties radoši izveidot savu pirmo teikumu grāmatai, kura uzrunā tikai ar vāka noformējumu, prast sasaistīt autoru ar valsti, kuru viņš pārstāv. Ņemot vērā lielo ieinteresētību šādas nodarbības piedāvājumā, pasākums izvērtās 2 nedēļu garumā, iesaistoties visām 1. – 4. klasēm.

5. Dāvinām skolai grāmatu /aprīlis/

6. Skaļās lasīšanas sacensības /20.aprīlis/

Jau 5. gadu (no 2018./2019. m. g.) iesaistāmies LNB konkursā Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 5. klašu skolēniem, kura mērķis ir sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku.

7. Pasākums Putnu pasaule

2. maijā bibliotēkā aizsākās pasākums Putnu pasaule, kurā jaunāko klašu skolēni skaņās un attēlos varēja iepazīties ar plašo putnu saimi. Bērniem bija iespēja pārbaudīt savas jau esošās zināšanas, kā arī stāstījumā uzzināt daudz jaunu faktu par putniem. Darbojoties praktiski, viņi mācījās atpazīt putnu balsis, kārtoja pareizā secībā tautas dziesmu rindiņas, minēja mīklas, visvairāk uzmanības pievēršot krustvārdu mīklas risināšanai. Sarežģītākais uzdevums – saņemot lielu skaitu putnu attēlu, atrast tiem atbilstošo nosaukumu.