Klašu audzinātāji

KLAŠU AUDZINĀTĀJI

2022./2023. m. g.

Klase

Audzinātājs

1.a 

Indra Ābele

1.b

Vēsma Miča

1.c

Santa Bērziņa

1.d

Agnese Jirgensone

2.a

Sandra Ozoliņa

2.b

Iveta Everte

2.c

Ilze Vērdiņa

2.d

Gita Rudzīte

3.a

Kristīne Gaugere

3.b

Inga Rozīte – Lozberga

4.a

Ieva Andersone

4.b

Irēna Bērziņa

4.c

Evija Lapiņa

5.a

Elīna Niedra

5.b

Ginta Lenša

5.c

Ieva Ratniece

6.a

Baiba Aizupe

6.b

Inese Balode

7.a

Baiba Skrīvele

7.b

Vija Jevdokimova

7.c

Inga Gaigale

8.a

Vita Brakša

8.b

Zane Zvirgzdiņa

8.c

Baiba Cīrule

9.a

Ieva Bērziņa

9.b

Lolita Martinsone

9.c

Vēsma Bērziņa

10.a

Maija Tauriņa

10.b

Elīna Pētersone

10.c

Elīna Pētersone

11.a

Inga Zaķe

11.b

Guna Grigorjeva

11.c

Juris Zaķis

12.a

Zane Kalniņa

12.b

Ilze Ābola

12.c

Dāvis Rudzītis