Konsultāciju grafiks

APSTIPRINĀTS

ar Limbažu Valsts ģimnāzijas direktores 

2020. gada 2. septembra rīkojumu Nr. 1. 9/5

 

Limbažu Valsts ģimnāzijas

individuālo nodarbību un konsultāciju grafiks 1.-12. klasēm

2020./2021. mācību gadā

 

SKOLOTĀJS

 

DIENA

LAIKS

KABINETS

  (korpuss)

Aizupe Baiba

Pirmdiena

14:10-14:50

116.kab. A

Ceturtdiena

15:00-15:40

Ābele Indra

Otrdiena

13:20-14:00

101.kab. A

Trešdiena

14:10-14:50

Ābola Ilze

Piektdiena

14:10-14:50  

105.kab. B

Apiņa Rūta

Trešdiena

15:00-16:00

Tiešsaistē

iepriekš

piesakoties

Ceturtdiena

15:00-16:00

Atslēga Laura

Otrdiena

15:00-16:30

409.kab. B

Ažuks Igo

Trešdiena

15:50-16:30 (vai pēc individuālas vienošanās)

 

Baltauss Krišjānis

Otrdiena

15:00-15:40

303.kab. A

Trešdiena

15:00-15:40

Bērziņa Ieva

Otrdiena

15:00-15:40

211.kab.A

Ceturtdiena

14:10-14:50

Bērziņa Irēna

Pirmdiena

14:10-14:50

403.kab. A

Ceturtdiena

14:10-14:50

Bērziņa Vēsma

Otrdiena

14:00-15:20

C korpuss

Brakša Vita

Pirmdiena

14:10-14:50

302.kab. A

Otrdiena

14:10-14:50

Bušs Uldis

Trešdiena

14:10-15:40

201.kab. B

Doxsey Andrew Ellis

Trešdiena

15:50-16:30

105.kab. B

Everte Iveta

Otrdiena

13:20-14:00

102.kab. A

Ceturtdiena

15:00-15:40

Gaigale Inga

Ceturtdiena

15:00-15:40

418.kab A

Piektdiena

15:00 15:40

Gaugere Kristīne

Otrdiena

13:20-14:00

103.kab. A

Trešdiena

14:10-14:50

Grigorjeva Guna

Trešdiena

15:50-16:30

207.kab. B

Ceturtdiena

15:50-16:30

Ieleja Māra

Piektdiena

15:00-15:40

307.kab. B

Jakovļeva Antra

Trešdiena

15:00-16:30

111.kab. B

Jevdokimova Vija

Piektdiena

14:50 -15:30

212.kab.A

tiešsaistē

Kalēja Velga

Otrdiena

14:10-15:40 tiešsaistē (iepriekš vienojoties)

305.kab B

   

Kalniņa Antra

Otrdiena

15:00-16:30

111.kab. B

Kalniņa Zane

Ceturtdiena

15:50-16:30

107. kab. B/

tiešsaistē (iepriekš piesakoties)

Ķirse Sandra

Piektdiena

15:00-16:30

401.kab. A

Ķirsis Agris

Otrdiena

15:50-16:30

 

Ceturtdiena

15:50-16:30

 

Lāce Gunta

Trešdiena

15:00-15:40

411.kab. A

Lapiņa Māra

Pirmdiena

15:00-15:40

107.kab. B

Lenša Ginta

Otrdiena

14:10-14:50

Sporta zāle A

Trešdiena

14:10-14:50

Liniņa Dace

Ceturtdiena

13:20-14:00

105.kab. A 

Piektdiena

12:30-13:10

Loce Leontīne

Trešdiena

No 15:00 (vai pēc individuālas vienošanās)

306.kab. B

Maksima Rita

Trešdiena

15:40-17:00

307.kab. B

Ceturtdiena

15:40-17:00

Martinsone Lolita

Trešdiena

15:50-16:30

208.kab. B

 

Ceturtdiena

15:50 -16:30

208.kab. B

Meinards Aivars

Trešdiena

15:50-16:30

418.kab. A

Miča Vēsma

Pirmdiena

13:20-14:00

203.kab. A

Ceturtdiena

14:10-14:50

Ozola Vizbulīte

Ceturtdiena

15:00-15:40

111.kab. B

Ozoliņa Sandra

Trešdiena

14:10-14:50

202.kab. A

Ceturtdiena

14:10-14:50

Pētersone Elīna

Otrdiena

15:10-16:00 

tiešsaistē (iepriekš vienojoties)

 

Trešdiena

15:10-16:00 

Puisāne Ija

Ceturtdiena

15:50-16:30

108.kab. B

Rebaine Ieva

Otrdiena

08:20-08:50

301.kab. A

Ceturtdiena

08:20-08:50

Rozīte-Lozberga Inga

Ceturtdiena

12:30-13:10

15:00 -15:40

204.kab. A

tiešsaistē

Rudzīte Gita

Ceturtdiena

12:00-12:40

404.kab. A

tiešsaistē  (iepriekš vienojoties)

Rudzītis Dāvis

Trešdiena

14:10-14:50

tiešsaistē (iepriekš piesakoties)

15.50 -16:30

Somere Inta

Ceturtdiena

14:10-14:50

401.kab.B

Stāvere Eva

Pirmdiena

No 15:00 (vai pēc individuālas vienošanās)

209.kab. 

Piektdiena

14:10-14:40

302.kab. A

Students Dzintars

Trešdiena

15:00-15:40

tiešsaistē (iepriekš piesakoties)

Ceturtdiena

15:00-15:40

tiešsaistē (iepriekš piesakoties)

Stūrīte Gundega

Trešdiena

15:00-15:40

iešsaistē (iepriekš piesakoties)

Špona Vija

Pirmdiena

13:20-14:00

201.kab. A

Otrdiena

13:20-14:00

Tauriņa Maija

Ceturtdiena

15:00-16:30

410.kab. B

Teko Ginta

Ceturtdiena

14:10-14:50

Sporta zāle A

Torima Aiga

Otrdiena

15:30-17:00

304.kab. B

Umulis Uldis

Ceturtdiena

15:50-16:30

306.kab. B

Vērdiņa Ilze

Pirmdiena

14:10-14:50

304.kab. A

Ceturtdiena

15:00-15:40

Vildere Liena

Trešdiena

15:00-15:40

410.kab. A

Voltere Dita

Otrdiena

14:10-14:50

309.kab. B

Trešdiena

14:10-14:50

Ceturtdiena

15:00-15:40

Vosa Rūta

Otrdiena

15:00-15:40

tiešsaistē (iepriekš piesakoties)

Zaķe Inga

Trešdiena

15:50-16:30

303.kab. B

Piektdiena

15:00-15:40

Zaķis Juris

Trešdiena

15:50-16:30

318.kab. A

Ceturtdiena

15:00-15:40

Zvirgzdiņa Zane

Otrdiena

15:50-16:30

108.kab. 

Trešdiena

15:50-16:30