Brīvlaiki 2022./ 2023. mācību gadā

Brīvlaiku, semestru un mācību gada sākuma un beigu datumi 2022. / 2023. m. g.

Mācību gada sākums: 2022. gada 1. septembrī.

Brīvdienas

Rudens brīvdienas: no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim;

Pavasara brīvdienas: no 2023. gada 13. marta līdz 17. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2023. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2023. gada 31. maijā.

  1. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2023. gada 14. jūnijā.
  2. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2023. gada 21. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Pirmais semestris visiem izglītojamajiem ilgst no 2022. gada 1. septembra līdz 2022. gada 23. decembrim;

Otrais semestris ilgst:

  • 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem - no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 31. maijam;
  • 9. klases izglītojamiem – no 2023. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 14. jūnijam;
  • 12. klases izglītojamiem – no 2022. gada 9. janvāra līdz 2023. gada 21. jūnijam.