Brīvlaiki 2021./ 2022. mācību gadā

Brīvlaiku, semestru un mācību gada sākuma un beigu datumi 2021. / 2022. m. g.

Mācību gada sākums: 2021. gada 1. septembrī.

Brīvdienas

Rudens brīvdienas: no 2021. gada 18. oktobra līdz 22. oktobrim;

Ziemas brīvdienas: no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;

1.klases skolēniem papildus brīvlaiks no 07.02.2022. - 11.02.2022.

Pavasara brīvdienas: 1.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 14. marta līdz 18. martam; 12. klases skolēniem – no 2022. gada 21. marta līdz 25. martam;

Vasaras brīvdienas: 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem – no 2022. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Mācību gada beigas

1.–8. klašu un 10.–11. klašu skolēniem mācību gads beigsies 2022. gada 31. maijā.

  1. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā.
  2. klašu skolēniem mācību gads beidzas 2022. gada 21. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

Pirmais semestris visiem izglītojamajiem ilgst no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 21. decembrim;

Otrais semestris ilgst:

  • 1.–8. klases un 10.–11. klases skolēniem - no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam;
  • 9. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 14. jūnijam;
  • 12. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam.