SARUNAS PAR KARJERU

SARUNAS PAR KARJERU

       Limbažu Valsts ģimnāzijā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietvaros 7. līdz 12. klašu skolēni var saņemt karjeras konsultācijas. Ņemot vērā, ka skolēni šobrīd mācās attālināti, arī karjeras jautājumi šobrīd tiek integrēti attālināto mācību darbā, taču pēc nepieciešamības attālināti tiek organizētas gan grupu karjeras konsultācijas, gan individuālās karjeras konsultācijas.

Ieva.jpg

        Pēc sarunas ar 12.a klases skolēniem, var secināt, jaunieši saprot, ka no tā, ko viņi dara šodien, ir atkarīga viņu nākotne. Viņi apzinās savas stiprās puses un jomas, kurās gribētu strādāt. Ar laiku intereses mainās, interešu loks samazinās, un ir jāizvēlas tā joma, kurā gribētu attīstīties.
       Šobrīd mūsu skolas jaunieši grib saistīt savu dzīvi ar medicīnu, psiholoģiju, ekonomiku, arhitektūru, pedagoģiju, aizsardzības jomu, elektroniku vai informācijas tehnoloģijām. Viņi uzskata, ka šīs nozares mūsdienās ir aktuālas, lai kļūtu par labiem speciālistiem. Papildus apmeklē kursus, seminārus, Jauno Profesionāļu skolu, skatās dažādus sižetus, kā arī lasa rakstus par interesējošām tēmām. Agrāk bija novērojams liels informācijas trūkums, bet mūsdienās informācijas ir tik daudz, ka grūti izvērtēt svarīgo un mazsvarīgo. Izvēli ietekmē vienaudži un klasesbiedri, sabiedrības un modes tendences, vecāki un ģimenes ieteikumi, paša skolēna priekšstati un pieredze.
       Cilvēka dzīve un darbs ir izaicinājums, prasme šīs abas lietas sabalansēt – lieliska māka un māksla. Kādreiz profesiju bija mazāk un tās bija vienkāršākas: visiem bija skaidrs, ko dara pārdevēji vai skolotāji. Šobrīd klāt ir nākušas daudzas jaunas, piemēram, izaugsmes treneri, robotikas inženieri, reitterapeits, digitālais arheologs, kriptovalūtas speciālists u.c., turklāt profesijas ir kļuvušas arī sarežģītākas.
      Skolēni, domājot par dzīves svarīgākajām vērtībām, min finansiālu drošību, nodarbošanās daudzveidību, lai varētu dažādi izpausties, lai dzīve neliktos vienmuļa, nozīmīgs ir arī laiks, ko veltīt sevis pilnveidošanai, attīstībai, kā arī atpūtai.
     Pēc Pasaules Ekonomikas foruma ziņojuma, darba devēji potenciālajos darbiniekos visaugstāk vērtē tādas prasmes, kā, piemēram, kompleksu problēmu risināšanu, kritisko domāšanu, kreativitāti, emocionālo inteliģenci.
      Kas ir veiksmīgas karjeras sākums? Vai tās ir domas vai izlasīta rokasgrāmata un citu cilvēku pieredzes analīze? Visticamāk, tas ir personisks atzinums, ka ir laiks rīkoties, lai uzlabotu savu dzīvi un sasniegtu profesionālo piepildījumu – ideālus kolēģus, sapņu darbu un vēlamo atalgojumu. Tomēr, lai to realizētu, ir jāiegulda liels darbs un enerģija.

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece