Tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes vēstnešiem

1

Karjeras izglītība attālinātajā mācību procesa laikā. 

      Nemainīgi, jau vairāku gadu garumā, viena no populārākajām augstskolām Latvijā ir Rīgas Stradiņa universitāte. Arī šajā mācību gadā Limbažu Valsts ģimnāzijas 12.klašu audzēkņi ir izrādījuši interesi par šo augstskolu, tāpēc 24.martā notika tiešsaistes tikšanās ar augstskolas vēstnešiem.

   Izglītojamie tikās ar Aleksu un Limbažu 3.vidusskolas absolventu Egīlu, kuri iepazīstināja ar RSU fakultātēm un studiju programmām, budžeta vietām, nepieciešamajiem centralizētajiem eksāmeniem, studiju organizāciju, studentu sabiedrisko dzīvi. RSU ir 9160 studenti, no kuriem 2338 ir ārvalstu studenti no 55 valstīm.

     Egīls stāstīja par savu pieredzi studējot, par atšķirībām starp skolēnu un studentu, mācīšanās procesa atšķirībām, uzsverot, ka būs lielāka brīvība, bet arī lielāka atbildība, kas prasīs lielākas koncentrēšanās spējas un prasmi plānot savu laiku. Tika uzsvērtas izglītības priekšrocības un norādīts, ka cilvēki ar augstāko izglītību ir labāk atalgoti, ir sociāli aktīvāki un dzīvespriecīgāki.

    Egīls un Aleksa ir apmierināti ar savu karjeras izvēli un izteica cerību tikties ar mūsu skolas absolventiem kā studentiem RSU nākamajā mācību gadā.

   Šāda tikšanās dod jauniešiem priekšstatu par izglītības iespējām. Dažkārt ir grūti izvēlēties turpmāko izglītības virzienu, tāpēc jāizmanto jebkura iespēja paplašināt informācijas klāstu, jo, to prasmīgi analizējot, var veiksmīgāk izlemt par savu nākotnes profesiju.

https://karjerastests.rsu.lv/

https://www.rsu.lv/pamatstudiju-programmas

https://www.rsu.lv/uznemsanas-statistika-2020

2 34  

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece