PLĀNO UN VEIDO SAVU DZĪVI, IZVIRZOT MĒRĶUS!

Kāds labums no mērķu formulēšanas?

 1. Uzmanības un piepūles fokusēšana;
 2. Paaugstināts enerģijas līmenis;
 3. Paaugstināta neatlaidība un piepūle;
 4. Palīdz atklāt jaunas zināšanas un pieejas. (E.A. Locke, G.P. Latham, 2002)

Mērķu veidi (A)

 1. Starppersonu mērķi
 2. Problēmu risināšanas mērķi
 3. Personīgās izaugsmes mērķi
 4. Labklājības mērķi
 5. Eksistenciālie mērķi (Cooper M, 2018)

Mērķu veidi (B)

 1. Darba izpildes mērķi: rezultāti, kas darbā jāsasniedz;
 2. Rīcības mērķi: panākumiem nepieciešamās rīcības;
 3. Mācību mērķi: zināšanas un prasmes, kas jāpilnveido. (R.C. Ford, 2017)

Mērķu veidi (C)

 1. Garīgie mērķi (Patiesības meklējumi, kultūra)
 2. Intelektuālie mērķi (Izaugsme, progress)
 3. Sociālie mērķi ( Ģimene, draugi, kolēģi)
 4. Fiziskie mērķi (Ēdiens, sports, miegs)

( Schwartz, T.Mc Carthy, C. Manage Your Energy Not your Time. Harward Bussiness Review. October 2007)

GUDRS (vieds) MĒRĶIS:

 • Specifisks
 • Mērāms
 • Atbilstošs
 • Terminēts
 • Reālistisks 

uzdgrutpak karjera

galvenaismotivacija karjera

motivacijaspiramida karjera

TAVA TURPMĀKĀ RĪCĪBA:

 • Paziņo par mērķi citiem!
 • Rezervē laiku kalendārā!
 • Piesien sevi pie masta” – neļauj sev pašam aiziet no mērķa!
 • Iemācies pateikt Nē!
 • „Atgriezeniskā saite ir čempiona brokastis” Kens Blančards, vadībzinību konsultants
 • Periodiska skatījuma maiņa: plašāks, šaurāks!

„Ikvienam no mums ir sava sūtība uz šīs zemes – savs personīgais Everests, kas jāiekaro”

                                                                                       Hjū Maklands. Atrodi savu Everestu

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs