21.GADSIMTA SKOLĒNS

21.GADSIMTA SKOLĒNS

KOMPETENCĒS BALSTĪTA IZGLĪTĪBA 

                                    21.GS.PRASMES SKOLĒNIEM JĀAPGŪST

PAMATA

PRATĪBAS

Skolēnu pamata

prasmes ikdienas uzdevumu veikšanā

1.     Rakstpratība

2.      Rēķināšanas pratība

3.      Dabaszinātņu pratība

4.      IKT (Digitālā) pratība

5.      Finanšu pratība

6.      Kultūras un pilsoniskā pratība

 KOMPETENCES

Skolēni spēj izpildīt sarežģītus uzdevumus

7.      Kritiskā domāšana/

         problēmu risināšana

8.      Radošums

9.      Komunikācija (saskarsme)

10.   Sadarbība

RAKSTURA ĪPAŠĪBAS

Skolēni tiek galā ar savu mainīgo vidi

11.   Zinātkāre

12.   Iniciatīva

13.   Neatlaidība /rakstura stingrība

14.   Piemērošanās (pielāgošanās)

15.   Līderība

16.   Sociālā un kultūras apziņa

                                           KĀ APGŪT UN MĀCĪT PRASMES

 •   Stimulēt uz spēlēm balstītu mācīšanos
 •   Sadalīt mācīšanos mazākās, saskaņotās daļās
 •   Radīt mācīšanās darbībām drošu vidi
 •   Veidot uz izaugsmi vērstu attieksmi
 •   Veicināt audzinošanas attiecības
 •   Dot pietiekami daudz laika koncentrēties
 •   Veicināt pārdomu spriedumus un analizēšanu
 •   Izteikt pienācīgu atzinību
 •   Sekmēt bērna tēmu atklāšanu
 •   Palīdzēt bērnam izmantot savu personību un priekšrocības
 •   Nodrošināt piemērotus grūtākus uzdevumus
 •   Izrādīt interesi par bērnu un rūpes
 •   Nodrošināt skaidrus mācīšanās mērķus, kas vērsti uz precīzi formulētām prasmēm
 •   Izmantot praktisku, ar dzīvi saistītu mācīšanās pieeju

                                            10 GALVENĀS PRASMES 2020.GADĀ

1.     Sarežģītu problēmu risināšanas prasme

2.      Kritiskā domāšana

3.      Radošums

4.      Cilvēku pārvaldība

5.      Darbības saskaņošana ar citiem

6.      Emocionālā inteliģence

7.      Spriedumu izteikšana un lēmumu pieņemšana

8.      Prasme palīdzēt

9.      Prasme vest sarunas

10.    Kognitīvais (domāšanas) elastīgums

             Avots: Pasaules Ekonomikas forums, Ziņojums par darba tirgu nākotnē

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs