Mācību priekšmeti, kuri palīdz apgūt prasmes

macibuprkuripalidzapgutprasmes karjera

                    Avots: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/ ,  „Skola 2030” caurviju prasmes kompetencēs balstītā izglītībā

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs