Ēnu diena 2023

enudiena

Šogad 5. aprīlī notiks ilgi gaidītā Junior Achievement Latvia rīkotā karjeras izglītības programma skolēniem “Ēnu diena”.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

Ēnu dienas mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. 

No 7. marta pieteikšanos vakancēm uzsāks skolēni, potenciālie Ēnotāji. Ēnu diena ir skolēnu pieprasītākā Junior Achievement programma un katru gadu ēnot vēlas doties vairāki tūkstoši skolēnu visā Latvijā. 

Norises datumi:

7. – 13. marts Pieteikšanās 1.kārta. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

14. – 16. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida. Šajā laikā nevar skolēni pieteikties uz vakancēm.

17. – 20. marts Pieteikšanās 2.kārta – noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

21. – 23. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

24. – 27. marts Pieteikšanās trešā kārta – noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

28. – 30. marts Uzņēmumi apstiprina ēnotājus savām vakancēm. Neapstiprinātos pieteikumus sistēma automātiski noraida.

31. marts Nejaušais Ēnotājs* – skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3. kārtā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

Visa jaunākā informācija par programmu Ēnu diena atrodama portālā www.enudiena.lv

LVĢ pedagogs karjeras konsultants Ieva Ratniece

STUDĒ TUVĀK MĀJĀM!

8.februārī Limbažu Valsts ģimnāzijā tikties ar 11.,12.klašu skolēniem bija ieradušās pārstāves no RTU Cēsu studiju un zinātnes centra, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes filiāle Vidzemē. Projektu vadītāja Rita Bībere informēja, ka centrs sniedz kvalitatīvu tehnisko augstāko izglītību Vidzemes reģionā, kas balstīta uz kopējo RTU kvalitātes politiku.

Studente Arnita Zariņa iesaistīja vidusskolēnus aktivitātē “Torņa būvēšana”. Par augstāk uzbūvēto torni skolēni tika iepriecināti ar pārsteiguma balviņām – stresa mazināšanas bumbas un jo- jo.

karjea rtu

Stāstā par Leo skolēni uzzināja, kā TORNIS ir palīdzējis tikt līdz sapņu piepildījumam.

TORNIS ir virziens uz studiju programmas izvēli, virziens uz izaugsmi, mērķi un katra iespējām nākotnē.

Piedāvātās studiju programmas:

 • uzņēmējdarbība un vadīšana;
 • datorsistēmas;
 • adaptronika

Studējot RTU, ir iespēja piedalīties prakses mobilitātē Erasmus+, kas ir lieliska iespēja gūt starptautisku pieredzi un zināšanas, iegūt jaunus draugus un iepazīt dažādas kultūras.

RTU Cēsu filiālē studentiem ne tikai ir iespēja, bet pasniedzēji aktīvi rosina studentus apmeklēt dažāda formāta pasākumus – biznesa konferences, atvērtās lekcijas, radošās darbnīcas, kas tiek rīkotas gan Cēsīs, gan tuvākajās pilsētās. Tā ir iespēja ne tikai uzzināt ko jaunu un gūt iedvesmu, bet arī iepazīt jaunus cilvēkus, iespējams, potenciālos darba devējus, kolēģus vai biznesa partnerus.

karjea rtu2

STUNDA ŪDENSSAIMNIECĪBAS NOZARĒ

LVĢ PKK Ieva Ratniece 31. janvārī piedalījās vebinārā par ŪDENI – apsaimniekošanu, biznesu, pētniecību un, protams, nozari kā karjeras mērķi. Ar informāciju dalījās Sandis Dejus – biedrības “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija “izpilddirektors, Jānis Zviedris – CLEANTECH LATVIA valdes priekšsēdētājs, Jānis Rubulis – Rīgas Tehniskās universitātes ūdens pētniecības zinātniskās laboratorijas vadošais pētnieks.

               Ko mēs pirmo meklējam uz citām planētām?

               Kur tika būvētas pirmās apdzīvotās vietas?

               Vai šo varētu saražot bez ūdens?

               Vai šajā pilsētā varētu dzīvot cilvēki, ja tur nebūtu ūdens?

               Kurš ir svarīgākais cilvēks pilsētā?

ŪDENSSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTS

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 084142

Tiekoties ar skolēniem karjeras stundās, iepazīstināšu, kur gūt papildus iespaidus, ko var iegūt, strādājot ūdenssaimniecības nozarē? Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par šo nozari, piesakieties uz individuālajām karjeras konsultācijām!

LVĢ PKK Ieva Ratniece

Studijas un atbalsts studijām

2023. gada 2. februārī mūsu skolā uz tikšanos ar 11.klašu un 12.b,c klašu skolēniem bija ieradies LU vēstures un filozofijas fakultātes pirmā kursa students Egīls Kļuss. 

Saruna tika iesākta ar erudīcijas jautājumu: “Kura vēsturiska persona ir dzimusi Limbažos? Viņš bija fotogrāfs un gaišreģis, reizēm dēvēts arī par latviešu Nostradamu, viņš pareģoja Latvijas preses karalienes Emīlijas Benjamiņas nāvi trūkumā un aukstumā.”

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083559

Pareizo atbildi zināja un balvā “Rokasgrāmatu pret dezinformāciju” saņēma 11.b klases skolēns Māris Kristaps Strazdiņš.

Tikšanās mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar iespējām, kādas sniedz studijas Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē, kā arī iepazīstināt ar Vītola fondu un tā iespējām, kādas tas sniedz studējošiem, lai tie varētu pilnvērtīgi studēt.

Egīls Kļuss ir arī Studentu Padomes deputāts. Viņš pastāstīja par organizācijas darbību – par pasākumiem, kas stiprina fakultātes kultūras dzīvi. Studijas – iespējas, domāšana, mājīga gaisotne. Uzsvēra, ka svarīga ir personība, ne tik daudz profesija. Absolvējot šo fakultāti, paveras plašas iespējas darbam – ārlietu dienestā, starptautiskajās komunikācijās, Saeimā, analītiskais speciālists utt.

Interesanti bija klausīties par studenta vaļaspriekiem un hobijiem – vēsturisko mēbeļu restaurēšana, vinila plašu un seno grāmatu kolekcionēšana. “Ja atradīsiet savu hobiju, pavērsies plašāks dzīves ceļš. Darbs vai hobijs?”

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083715

Sarunas noslēgumā skolai tika uzdāvināta Raivja Zeltīta grāmata “Par nacionālu valsti”.

“Latvija ir katrs no mums. Ik dienu mēs veidojam stāstu par Latvijas vēsturi, šodienu un nākotni. Šo stāstu sadzird, saredz, sajūt, pārstāsta tālāk mūsu ģimenes locekļi, draugi, paziņas, uzņēmēji, ierēdņi, vietējie un ārvalstu žurnālisti, valstsvīri, ārvalstu sūtņi, kā arī citi cilvēki, par kuru eksistenci paši varbūt pat nenojaušam. Stāsts nesākas pirmdienas rītā un nebeidzas piektdienas pēcpusdienā pēc darba laika beigām, jo mēs turpinām to stāstīt ar savu komunikāciju, uzvedību un rīcību sociālajos medijos, sarunās ar draugiem un paziņām, saziņā ar ārvalstu kolēģiem, medijiem, sadarbības partneriem.” (“Rokasgrāmata pret dezinformāciju”)

LVĢ PKK Ieva Ratniece

KARJERAS IESPĒJU KOLĀŽA

2023. gada janvārī 7.a un 8.a klases skolēni veidoja savu karjeras iespēju kolāžu. Uzdevums bija pilnveidot skolēnu karjeras iespēju pētīšanas prasmes, attīstīt skolēnu spēju pielietot vizualizēšanas paņēmienus karjeras iespēju atspoguļošanā.

Ar projektīvo metodi, kas ir radošā darba izteiksmes veids, skolēni atklāja savu priekšstatu par karjeras iespējām, par profesiju profiliem, par tautsaimniecības nozarēm, ietverot arī sekmīgai darbībai nepieciešamo zināšanu, prasmju, attieksmju un vērtību attēlus.

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083005

7.a klases skolēnu veidotās karjeras iespēju kolāžas

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083201

8.a klases skolēnu veidotās karjeras iespēju kolāžas

LVĢ PKK Ieva Ratniece

Ikgadējā Karjeras nedēļā aicinās jauniešus atklāt savas uzņēmējspējas

No 17. līdz 21. oktobrim visā Latvijā notiks Karjeras nedēļa, kuru organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar reģionālajiem partneriem. Šogad Karjeras nedēļa atzīmē savu desmitgadi un ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” aicinās ikvienu, īpaši skolēnus, izzināt un attīstīt savas uzņēmējspējas.

Karjeras nedēļa ar saukli “Uzņēmējspējas – tavas superspējas!” arī šogad norisināsies Latvijas pilsētu un novadu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, piedāvājot dažādus izzinošus pasākumus - diskusijas, radošās darbnīcas, tikšanās ar uzņēmumu un augstskolu pārstāvjiem, skolu absolventiem un skolēnu vecākiem. Izglītības iestādēs notiks tematiskās mācībstundas, izmantojot katrai vecumgrupai pielāgotus, īpaši Karjeras nedēļai radītus materiālus. Aicinām sekot līdzi Karjeras nedēļas aktualitātēm un programmai VIAA mājaslapā, kā arī VIAA un TavaiKarjerai Facebook un Twitter kontos.

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien jaunas, ar karjeras izglītību saistītas tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktivitātēm ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējumu.

VIAA KN2022 1920x1080px 1

Papildu informācija:

Lelde Bukovska

Karjeras nedēļas 2022

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: 28247515

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Alise Devjatajeva

Valsts izglītības attīstības aģentūras

Vecākā informācijas speciāliste (sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem)

+371 67785462 (mob. +371 22008908)

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

KĻŪSTI KARAVĪRS!

1 2

12.aprīlī Limbažu Valsts ģimnāzijas 10.-12.klašu skolēnus NBS kaprālis Deniss Meļihovs informēja par profesionālo dienestu bruņotajos spēkos – stabilu darbu valsts aizsardzībā ar plašām sociālajām garantijām, konkurētspējīgu atlīdzību un saliedētā komandā aktīva dzīvesveida piekritējiem.

Profesionālajā dienestā  pieņem Latvijas pilsoņus un pilsones vecumā no 18 līdz 40 gadiem ar vismaz pamatizglītību, valsts valodas zināšanām B1 līmenī un bez kriminālās sodāmības. Bruņoto spēku karavīri savus tiešos amata pienākumus pilda trijās profesijās – virsnieki, instruktori un kareivji -, kā arī vairāk nekā 35 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās, piemēram, kājnieki, artilērija, pretgaisa aizsardzība, kaujas inženieri, auto un kaujas tehnika, medicīniskais nodrošinājums, sakari un informācijas sistēmas, un jau vairāk nekā 175 specialitātēs.

Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuri ieguvuši vidējo un augstāko izglītību vai kuri apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs.

Izvēloties profesionālo dienestu, karavīri iegūst stabilitāti, konkurētspējīgu un motivējošu atlīdzību, sākot no 900 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas, kā arī plašas sociālās garantijas, tai skaitā valsts apmaksātu veselības aprūpi un garantētu izdienas pensiju, kas var sasniegt līdz pat 80 % no saņemtā atalgojuma, karjeras izaugsmi, bezmaksas apmācību specialitātē, svešvalodās un citās dienestam nepieciešamās jomās, darbu komandā mācībās Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā arī starptautisko operāciju rajonos.

 

3

Mācību ekskursija

MĀCĪBU EKSKURSIJA

     24.septembrī LVĢ pedagogs karjeras konsultants I.Ratniece, 12.a klases audzinātāja E.Zuševica un 12.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Klausījāmies un aktīvi darbojāmies LU Karjeras centra piedāvātajā seminārā “Karjeras izvēle”. Vecāko klašu skolēniem aktuāls ir jautājums par nākotnes izglītības, profesijas un karjeras izvēli. Bieži vien jaunieši ir apjukuši par šiem jautājumiem un neizprot – kā saprast, kādas izvēles veikt sava karjeras ceļa veidošanā un neizprot, pēc kādiem principiem vadīties, lai veiksmīgi izvēlētos savu profesionālo karjeru.

1.jpg

     Semināra vadītāja, Mg.Sc.Soc. LU Karjeras centra karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja Dace Siliņa sniedza gan teorētiskas zināšanas par karjeras izvēles ceļu nākotnē, gan ar praktiskiem uzdevumiem rosināja jauniešus domāt, meklēt un atrast atbildes uz aktuālajiem karjeras izvēles jautājumiem.

2.jpg 3.jpg

               Kāda ir veiksmīgas karjeras izvēles formula? (Skolēnu asociācijas)

 • “PRIEKS, LAIKS, NAUDA.”
 • “Aktuālās profesijas nākotnē!”
 • “Profesijas izvēle – padziļināta izpēte – prakse.”
 • “Saprast to, kas dzīvē ir vērtīgs, kas Tevi interesē, kas padodas vislabāk – iegūt informāciju par studiju iespējām.”
 1. Veido vīziju!
 2. Maģiskais trijnieks! GRIBU, VARU, VAJAG
 3. Sāc ar izpēti!

4.jpg

     Ekskursiju turpinājām RSU Anatomijas muzejā, kur mūs laipni uzņēma ekskursijas vadītāja un skelets Jānis Teodors Lukstiņš. Skelets ir pirmais brīvprātīgais cilvēka ķermeņa novēlējums Anatomijas muzejam un viens no retajiem preparātiem, par kura sākotnējo īpašnieku ir kas zināms.

6

     RSU Anatomijas muzejs ir neparasts muzejs ar vēsturisku kolekciju un mūsdienīgu pieeju. Muzeja pamatā ir pirmā anatomijas mācību kolekcija Latvijā, kas izveidota anatomikumā 20.gs. 20.-30.gados. Atrazdamās anatomikumā, kolekcija ir bijusi neatņemama Latvijas ārstu izglītības daļa 100 gadu garumā. Ņemot vērā to, ka daži 12.klases skolēni arī ir nosprauduši mērķi profesionālo karjeru veidot medicīnas jomā, iespējams, ka arī viņu izglītošanās būs saistīta ar šo unikālo kolekciju. Pašlaik muzejs ir atvērts visiem. Ikviens ir aicināts ieskatīties tajā, ko parasti redz tikai anatoms vai ķirurgs, un iepazīt cilvēku ķermeņu dažādību. Skeleti, embriji, kauli, ķermeņa daļas un orgāni – to uzbūve un variācijas slimībā un veselībā. Te viss ir pa īstam.

7.jpg

LVĢ PKK Ieva Ratniece

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ekrānuzņēmums 2021-09-14 205427.jpg

ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Nr.8.3.5.0/16/I/001

               Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.359 grozījumiem par SAM 8.3.5., projekta darbības īstenošanas laiks tiek pagarināts līdz 2022.gada 31.decembrim.

Limbažu Valsts ģimnāzija realizē ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” – skolas dzīves aktualitātēm un to atspoguļojumam var sekot līdzi skolas mājaslapā - https://www.limbazugimnazija.lv/karjera.

               Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

               Karjera ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera dod cilvēkam iespēju īstenot viņa spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā.

               Karjera ir cilvēka resursu efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izaugsmei visa mūža garumā. Tas ir nepārtraukts mācīšanās un attīstības process.

               Karjeras attīstība ir indivīda personīgās dzīves, mācību un darba vadības process mūža garumā, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.

               Karjeras izglītība ir plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai palīdzētu izglītojamajiem attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā, karjeras vadīšanā, sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un tālākizglītības iespējām, kā arī nodrošinātu efektīvu dalību darba dzīvē.

               Projekta ietvaros plānots:

 • turpināt individualizētu karjeras atbalstu atbilstoši izglītojamā interesēm un vajadzībām;
 • nodrošināt individuālas un grupu karjeras konsultācijas izglītojamiem;
 • piedāvāt karjeras informāciju un veicināt karjeras izglītības tālāku integrāciju mācību saturā;
 • paplašināt sadarbību un darbu ar skolēnu vecākiem;
 • akcentēt mūžizglītības ideju, karjeras vadības prasmju attīstības iespējas visa mūža garumā.

Skolēniem pieejamais atbalsts:

 • individuālās karjeras konsultācijas klātienē vai attālināti;
 • pieejama informācija gan par turpmāko izglītības iestādi, gan par iecerēto profesiju, atbilstoši skolēnu vajadzībām un interesēm;
 • pieejama aktuāla informācija par interesantiem piedāvājumiem un iesaistes iespējām dažādos ar karjeras izglītību saistītos pasākumos;
 • testi par karjeras izvēli, personību, interesēm.

Ekrānuzņēmums 2021-09-14 205335.jpg

Limbažu Valsts ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants:
Ieva Ratniece 
102.B kab.

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.