Karjeras nedēļa

Limbažu novadā no 26. līdz 30.oktobrim norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas pasākumi, radošās darbnīcas un diskusijas 2020.gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. Vairāk informācijas, apmeklējot saiti - https://ej.uz/karjeranedelaauss

21.GADSIMTA SKOLĒNS

21.GADSIMTA SKOLĒNS

KOMPETENCĒS BALSTĪTA IZGLĪTĪBA 

                                    21.GS.PRASMES SKOLĒNIEM JĀAPGŪST

PAMATA

PRATĪBAS

Skolēnu pamata

prasmes ikdienas uzdevumu veikšanā

1.     Rakstpratība

2.      Rēķināšanas pratība

3.      Dabaszinātņu pratība

4.      IKT (Digitālā) pratība

5.      Finanšu pratība

6.      Kultūras un pilsoniskā pratība

 KOMPETENCES

Skolēni spēj izpildīt sarežģītus uzdevumus

7.      Kritiskā domāšana/

         problēmu risināšana

8.      Radošums

9.      Komunikācija (saskarsme)

10.   Sadarbība

RAKSTURA ĪPAŠĪBAS

Skolēni tiek galā ar savu mainīgo vidi

11.   Zinātkāre

12.   Iniciatīva

13.   Neatlaidība /rakstura stingrība

14.   Piemērošanās (pielāgošanās)

15.   Līderība

16.   Sociālā un kultūras apziņa

                                           KĀ APGŪT UN MĀCĪT PRASMES

 •   Stimulēt uz spēlēm balstītu mācīšanos
 •   Sadalīt mācīšanos mazākās, saskaņotās daļās
 •   Radīt mācīšanās darbībām drošu vidi
 •   Veidot uz izaugsmi vērstu attieksmi
 •   Veicināt audzinošanas attiecības
 •   Dot pietiekami daudz laika koncentrēties
 •   Veicināt pārdomu spriedumus un analizēšanu
 •   Izteikt pienācīgu atzinību
 •   Sekmēt bērna tēmu atklāšanu
 •   Palīdzēt bērnam izmantot savu personību un priekšrocības
 •   Nodrošināt piemērotus grūtākus uzdevumus
 •   Izrādīt interesi par bērnu un rūpes
 •   Nodrošināt skaidrus mācīšanās mērķus, kas vērsti uz precīzi formulētām prasmēm
 •   Izmantot praktisku, ar dzīvi saistītu mācīšanās pieeju

                                            10 GALVENĀS PRASMES 2020.GADĀ

1.     Sarežģītu problēmu risināšanas prasme

2.      Kritiskā domāšana

3.      Radošums

4.      Cilvēku pārvaldība

5.      Darbības saskaņošana ar citiem

6.      Emocionālā inteliģence

7.      Spriedumu izteikšana un lēmumu pieņemšana

8.      Prasme palīdzēt

9.      Prasme vest sarunas

10.    Kognitīvais (domāšanas) elastīgums

             Avots: Pasaules Ekonomikas forums, Ziņojums par darba tirgu nākotnē

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs

 

IZVĒLIES PROFESIJU!

karjerasbildeprofesijas

10 PASAULĒ PIEPRASĪTĀS PROFESIJAS/ BBC PĒTĪJUMS

 1. Medmāsas
 2. Mehānikas inženieri
 3. Ārsti
 4. Elektrisko sistēmu inženieri
 5. Programmētāji, informācijas tehnoloģiju izstrādātāji, administratori
 6. Informācijas tehnoloģiju inženieriun analītiķi
 7. Būvinženieri
 8. Grāmatveži ( augstas kvalifikācijas grāmatveži, risku novērtētāji un biznesa analītiķi)
 9. Stomatologi
 10. Datorsistēmudatu bāzuun datortīklu administratori 

                                                     Avots: www.karjeraunnauda.espati.lv

 

5   IETEIKUMI KĀ IZVĒLĒTIES SAVU KARJERU

 1. Rūpīgi pētiet interneta resursus! Sāciet savus meklējumus balstoties uz darba specifiku un jūsu vajadzībām, lai izzinātu profesijas profilu un spētu tam sagatavoties. Šādi noskaidrosiet, ko konkrētā veida darbs vai karjeras iespēja var jums piedāvāt, un, ko jūs pats spējat piedāvāt.
 2. Izvēlieties karjeru, kura ietver gan jūsu kaislību, gan atbilst    prasībām!Izvēloties savu karjeru vai darbu, apsveriet visas vajadzības un vēlmes, kuras vēlaties realizēt savā profesionālajā darbībā.
 3. Izvirzi prioritātes!Uzrakstiet sarakstu ar sev svarīgiem punktiem tieši karjeras aspektā, kurus ņemt vērā turpmākajā rīcībā un darba procesā. Identificējiet savu būtiskāko vadmotīvu un izvērtējiet savas vērtības, ko vēlaties visvairāk gūt no sava darba.
 4. Veido turpmāko rīcības plānu!
 5. Analizējiet tirgu!Būtiski ir noskaidrot un izanalizēt, kāda ir esošā darba tirgus situācija. Sekojot tirgus tendencei, jūs atradīsiet daudz labākas un plašākas izvēles savā turpmākajā karjerā.

          https://www.prakse.lv/article/175/4-ieteikumi-ka-izveleties-savu-karjeru

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs

 

PLĀNO UN VEIDO SAVU DZĪVI, IZVIRZOT MĒRĶUS!

Kāds labums no mērķu formulēšanas?

 1. Uzmanības un piepūles fokusēšana;
 2. Paaugstināts enerģijas līmenis;
 3. Paaugstināta neatlaidība un piepūle;
 4. Palīdz atklāt jaunas zināšanas un pieejas. (E.A. Locke, G.P. Latham, 2002)

Mērķu veidi (A)

 1. Starppersonu mērķi
 2. Problēmu risināšanas mērķi
 3. Personīgās izaugsmes mērķi
 4. Labklājības mērķi
 5. Eksistenciālie mērķi (Cooper M, 2018)

Mērķu veidi (B)

 1. Darba izpildes mērķi: rezultāti, kas darbā jāsasniedz;
 2. Rīcības mērķi: panākumiem nepieciešamās rīcības;
 3. Mācību mērķi: zināšanas un prasmes, kas jāpilnveido. (R.C. Ford, 2017)

Mērķu veidi (C)

 1. Garīgie mērķi (Patiesības meklējumi, kultūra)
 2. Intelektuālie mērķi (Izaugsme, progress)
 3. Sociālie mērķi ( Ģimene, draugi, kolēģi)
 4. Fiziskie mērķi (Ēdiens, sports, miegs)

( Schwartz, T.Mc Carthy, C. Manage Your Energy Not your Time. Harward Bussiness Review. October 2007)

GUDRS (vieds) MĒRĶIS:

 • Specifisks
 • Mērāms
 • Atbilstošs
 • Terminēts
 • Reālistisks 

uzdgrutpak karjera

galvenaismotivacija karjera

motivacijaspiramida karjera

TAVA TURPMĀKĀ RĪCĪBA:

 • Paziņo par mērķi citiem!
 • Rezervē laiku kalendārā!
 • Piesien sevi pie masta” – neļauj sev pašam aiziet no mērķa!
 • Iemācies pateikt Nē!
 • „Atgriezeniskā saite ir čempiona brokastis” Kens Blančards, vadībzinību konsultants
 • Periodiska skatījuma maiņa: plašāks, šaurāks!

„Ikvienam no mums ir sava sūtība uz šīs zemes – savs personīgais Everests, kas jāiekaro”

                                                                                       Hjū Maklands. Atrodi savu Everestu

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs

 

IZVĒLIES SAVU KARJERAS CEĻU!

karjeras bilde 

Ieraugiet, sajūtiet nākotni un noticiet tai! Lai šī ticība stiprina un motivē izdarīt izvēli! Ja vēlaties gūt panākumus, jums ir jāizstrādā plāns, kas balstīts rūpīgā savas pieredzes un uzvedības analīzē. Izzini, meklē, atklāj un iegūto informāciju izmanto savu mērķu sasniegšanai! Uzraksti pats savu veiksmes stāstu…

 

Karjeras izvēles testi

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

 1. Solis „ATRODI VIRZIENU”
 2. Solis „IZZINI SEVI”
 3. Solis „APZINI SAVAS VAJADZĪBAS”

JAUNUMS! Izmanto Digitālo asistentu

http://www.niid.lv/niid_search?tgsel=true

Digitālais asistents palīdzēs Tev atrast tieši Tavai dzīves situācijai un vajadzībām atbilstošās izglītības iespējas. Veicot izvēles, soli pa solim nonāksi līdz Tev vajadzīgajam izglītības iespēju meklēšanas komplektam - izglītības programmu sarakstam. Šādi atlasītajā izglītības iespēju sarakstā varēsi tālāk meklēt pēc atslēgas vārda (ierakstot atslēgas vārdu brīvteksta meklēšana logā) un/vai tālāk atlasīt programmas ar kreisās puses meklēšanas filtru palīdzību.

NOSKATIES VIDEO http://www.niid.lv/video

Radošā māksla un modes tehnoloģijas

Tērpu izgatavošana. Tērpu dizains

Grafikas dizains. Web lapu dizains un izstrāde

Programmēšanas tehniķis

Mehatroniķis

Elektronikas tehniķis

Inženierkomunikāciju tehniķis

Frizieris

Pavārs

Elektriķis u.c profesijas

Infografikas karjeras plānošanai – tavas attīstības iespējas skolas laikā http://www.niid.lv/infografikas

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Cilvēks un sabiedrība

Mākslas priekšmeti

Valoda

 

Jūsu karjeras veidošanas palīgs, vēl noderīgas saites:

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304

http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs

 

Aizvadītas sarunas par vēlmēm un iespējām karjeras pasaulē

Otrdien, 18.februārī Limbažu novada ģimnāzijā bija īpašs sarunu vakars par un ap karjeru. Gan ģimnāzijas vecāko klašu skolēni, gan 3. vidusskolas jaunieši varēja tikties ar dažādu jomu speciālistiem, aprunāties par savām vēlmēm un iespējām, uzklausīt viesu pieredzi, uzdot viņiem visdažādākos jautājumus, meklējot īstās atklāsmes. Taču pasākums nenotika ierastajā stilā, kad klases priekšā nostājas uzaicinātais ciemiņš un tik stāsta un stāsta, bet klausītāji lielā pulkā sēž solu rindās viņam iepretim un nereti kautrējas kaut ko pajautāt. Nē, ģimnāzijas sarunu vakars noritēja omulīgā gaisotnē skolas zālē pie 13 galdiņiem. Tieši tik daudz ekspertu bija uzaicināti. Pirms pasākuma jaunieši varēja izvēlēties, ar kuru no ciemiņiem vēlas iepazīties. Un tad vakara gaitā devās pie izraudzītā sarunbiedra galdiņa, lai, draudzīgi aplī sasēduši, aprunātos. Ik pēc pusstundas notika maiņa – skolēni devās pie nākamā eksperta. Katram pasākuma laikā bija iespēja iziet trīs šādus sarunu raundus. 

WhatsApp Image 2020 02 27 at 12.45.49 1 1 

2 3

WhatsApp Image 2020 02 27 at 12.45.49

Visa publikācija par pasākuma norisi un dalībnieku atziņām Limbažu, Alojas, Salacgrīvas, Krimuldas novadu laikrakstā Auseklis 21.februārī  https://www.auseklis.lv/raksti/raksti/limbazu-novada-gimnazija---sarunas-par-velmem-un-iespejam

Raksta un foto autore Laila Paegle

Skolēni konferencē “Uzdrīksties uzvarēt!” gūst iedvesmu un jaunas idejas

9. un 11.klašu skolēni apmeklēja lielāko Latvijas uzņēmējdarbības konferenci jauniešiem UZDRĪKSTIES UZVARĒT. Konferenci, Ķīpsalas izstāžu hallē 31. Oktobrī, organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia). Tās mērķis ir izglītot Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi, daudzajām iespējām, ko tā dod. Konference kopumā pulcēja, vairāk kā 5000 skolēnu, jauniešu un skolotāju no visas Latvijas. Šī gada konferences devīze bija “Pievienojies varoņiem biznesā!”.

Konferencē ar iedvesmas stāstiem dalījās Maksims Jegorovs (Accenture Latvia), Alise Balgalve (Muesli Graci), Edgars Rozenvalds (Wood Religion Barber Shop), Līderu Programma absolventi Ernests Vēzis un Nannija Pētersone, 2019. gada Latvijas labākais skolēnu mācību uzņēmums Wheelift Latvia, Ieva Vīgante (Swedbank Latvia), Raimonds Kulbergs (Funderful), Dāvis Dudelis (Avenei), Jānis Rozenblats (Mailigen), Iļja Krūmiņš (Gamechanger Audio), Emīls Kaupers, Edgars Kaupers, Roberts Vanags (Carnival Youth) un citi.

Konferences uzdevums ir izglītot skolēnus tieši uzņēmējdarbības jomā, tomēr ik gadu jaunieši šo pasākumu uztver kā iedvesmas avotu savai karjeras plānošanai, kā nebaidīties no izaicinājumiem, kur rast motivāciju, kā pārvarēt dažādus šķēršļus ceļā uz sasniegumiem.

Ievas Vīgantes Swedbank valdes locekle, uzņēmumu pārvaldes vadītāja, ar jauniešiem runāja par mītiem un stereotipiem biznesā. Ne vienmēr vajag kaudzi naudas, lai sāktu biznesu, galvenā ir ideja un paša motivācija. Labas idejas un biznesa plāna īstenošanai naudu var piesaistīt. Tātad viņas aicinājums bija - Uzdrīksties sapņot, pamosties un darīt! Savukārt Alise Balgalve, Muesli Graci idejas autore un vadītāja, rosināja jauniešus - Uzdrīksties domāt lielā mērogā!, to pierāda viņas pašas pieredze, kā konkurēt lielajā tirgū no Latvijas līdz Jaunzēlandei. Sasniegumi gan nerodas paši no sevis, ir jāstrādā, jāveido preces kvalitāte, jāveido komanda, jābūt neatlaidīgam, un, protams, jāziedo savs brīvais laiks, izklaide, līdz brīdim, kad sasniedz stabilitāti.

Auditorijā, liela atsaucība bija Edgara Rozenvalda Wood Religion dibinātāja un vadītāja prezentācijai par mērķtiecību, pašmotivāciju, pacietību, sadarbību un drosmi rīkoties un darīt – Uzdrīksties būt mērķtiecīgs!

Jauniešus iedvesmoja Iļja Krūmiņa Gamechanger Audio dibinātāja un vadītāja stāsts par ģitāru pedāļu ražošanu un spēju nonākt mūziķu vidē pasaules līmenī.

Konference noslēdzās ar Carnival Youth mūziķu uzstāšanos un iedvesmas stāstu – Uzdrīksties būt pasaules mākslinieks!

Jaunieši uz konferenci devās ar  ESF  karjeras izglītības projekta SAM 8.3.5. „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālo atbalstu.

 

                       Nākamgad iedvesmas konference jauniešiem norisināsies 29. oktobrī.

UU1 UU2

UU3

                                                                         

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs

 

Karjeras izglītības nodarbība “Karjera kā dzīve”

21.gadsimtā jēdziens karjera tiek attiecināts uz cilvēka dzīvi kopumā, ko veido piecas savstarpēji saistītas dzīves jomas – IZGLĪTĪBA, DARBS, ĢIMENE, BRĪVAIS LAIKS, PILSONISKUMS. Katrā no tām cilvēks veic noteiktas lomas. Veiksmīgas karjeras pamatnosacījums ir cilvēka spēja līdzsvarot šīs piecas dzīves jomas tā, lai viņš justos apmierināts pats ar sevi, ar savu personisko dzīvi, savu profesionālo un sabiedrisko darbību.

Nodarbībā piedalījās 10.a klases skolēni. Nodarbības mērķis ir skolēna pašizziņas attīstīšana, veidot skolēnu izpratni par jēdzienu karjera, kas atspoguļo cilvēka dzīvi kopumā. Nodarbības laikā skolēni izteica argumentētu viedokli, mācījās analizēt informāciju, radošā veidā, veidojot kolāžas atspoguļoja savu un grupas redzējumu par attiecīgo jēdzienu, diskutēja par nepieciešamajām prasmēm, tendencēm un prasībām darba tirgū. Nodarbības beigās, katra grupa prezentēja izveidoto plakātu, paskaidrojot pamatidejas, kuras vēlējās atspoguļot:

Darbs – svarīgi, lai cilvēks strādātu viņu interesējošu darbu, spēj izpaust savus dotumus, tas sniedz gan morālu gandarījumu, gan pietiekamu finansiālu nodrošinājumu;

Izglītība – nepārtraukti jāpapildina savas zināšanas un prasmes visas dzīves garumā;

Ģimene – prasme veidot līdzsvarotas un harmoniskas attiecības ietekmē panākumus pārējās dzīves jomās;

Brīvais laiks – cilvēks īsteno savas intereses, kuras nav iespējams realizēt profesijā. Kāds brīvā laika pavadīšanas veids var kļūt arī par pamatu profesijas izvēlei un veiksmīgai karjerai;

Pilsoniskums – laiks un enerģija, kuru cilvēks velta, aktīvi iekļaujoties valsts un sava novada sabiedriskajā vai politiskajā dzīvē, līdzdalība dažādās aktivitātēs. 

10akarjera210akarjera1 10akarjera4

Skolēnu veidotās kolāžas tika izvietotas karjeras izglītības stendā, 1.stāva gaitenī.

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Rudzīte

 
 

7.-10.klašu skolēni Saldū karjeras nodarbībās iepazīst pārtikas ražošanas nozares

17. aprīlī , 7.-10. klašu skolēni apmeklēja divus uzņēmumus Saldū, kas nodarbojas ar pārtikas produktu ražošanu. Skolēni iepazina SIA „Saldus pārtikas kombināts”, piena konfektes “GOTIŅA” ražotnes darbību, guva priekšstatu par piena pārstrādes procesu un tajā iesaistītajām profesijām, noskatījās filmu par piena konfekšu tapšanu, vēroja konfekšu tīšanas un fasēšanas procesu. Redzētais veicināja skolēnu izpratni par uzņēmējdarbību Latvijā, tieši par pārtikas rūpniecības nozarēm. 

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 1 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.27

SIA "SALDUS MAIZNIEKS" bija iespēja iepazīt maiznieka profesiju. Maiznieks nodrošina maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloģisko procesu, sagatavo izejvielas darbam,  atjauno rudzu ieraugus  un mīklu, veic ražošanas dokumentācijas uzskaiti un izstrādājumu kalkulāciju. Skolēni varēja uzzināt, kādi vēl ir uzņēmumā strādājošo pienākumi, kādas prasmes nepieciešamas, kur var iegūt atbilstošo izglītību.

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.26 WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.25 2 

Ceptuvē skolēniem bija iespēja redzēt ne vien kā strādā maiznieks, bet arī pašiem izveidot maizes kukulīti, kā arī degustēt tikko cepto maizīti.

            Skolēni atzina, ka izzinošās nodarbības bijušas interesantas un aizraujošas. 

WhatsApp Image 2019 04 25 at 14.06.26 1

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

 

Pedagogs karjeras konsultants Daiga Rudzīte