KARJERAS IESPĒJU KOLĀŽA

2023. gada janvārī 7.a un 8.a klases skolēni veidoja savu karjeras iespēju kolāžu. Uzdevums bija pilnveidot skolēnu karjeras iespēju pētīšanas prasmes, attīstīt skolēnu spēju pielietot vizualizēšanas paņēmienus karjeras iespēju atspoguļošanā.

Ar projektīvo metodi, kas ir radošā darba izteiksmes veids, skolēni atklāja savu priekšstatu par karjeras iespējām, par profesiju profiliem, par tautsaimniecības nozarēm, ietverot arī sekmīgai darbībai nepieciešamo zināšanu, prasmju, attieksmju un vērtību attēlus.

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083005

7.a klases skolēnu veidotās karjeras iespēju kolāžas

Ekrānuzņēmums 2023 02 07 083201

8.a klases skolēnu veidotās karjeras iespēju kolāžas

LVĢ PKK Ieva Ratniece