Mācību ekskursija

MĀCĪBU EKSKURSIJA

     24.septembrī LVĢ pedagogs karjeras konsultants I.Ratniece, 12.a klases audzinātāja E.Zuševica un 12.klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Klausījāmies un aktīvi darbojāmies LU Karjeras centra piedāvātajā seminārā “Karjeras izvēle”. Vecāko klašu skolēniem aktuāls ir jautājums par nākotnes izglītības, profesijas un karjeras izvēli. Bieži vien jaunieši ir apjukuši par šiem jautājumiem un neizprot – kā saprast, kādas izvēles veikt sava karjeras ceļa veidošanā un neizprot, pēc kādiem principiem vadīties, lai veiksmīgi izvēlētos savu profesionālo karjeru.

1.jpg

     Semināra vadītāja, Mg.Sc.Soc. LU Karjeras centra karjeras konsultante, izaugsmes veicinātāja Dace Siliņa sniedza gan teorētiskas zināšanas par karjeras izvēles ceļu nākotnē, gan ar praktiskiem uzdevumiem rosināja jauniešus domāt, meklēt un atrast atbildes uz aktuālajiem karjeras izvēles jautājumiem.

2.jpg 3.jpg

               Kāda ir veiksmīgas karjeras izvēles formula? (Skolēnu asociācijas)

  • “PRIEKS, LAIKS, NAUDA.”
  • “Aktuālās profesijas nākotnē!”
  • “Profesijas izvēle – padziļināta izpēte – prakse.”
  • “Saprast to, kas dzīvē ir vērtīgs, kas Tevi interesē, kas padodas vislabāk – iegūt informāciju par studiju iespējām.”
  1. Veido vīziju!
  2. Maģiskais trijnieks! GRIBU, VARU, VAJAG
  3. Sāc ar izpēti!

4.jpg

     Ekskursiju turpinājām RSU Anatomijas muzejā, kur mūs laipni uzņēma ekskursijas vadītāja un skelets Jānis Teodors Lukstiņš. Skelets ir pirmais brīvprātīgais cilvēka ķermeņa novēlējums Anatomijas muzejam un viens no retajiem preparātiem, par kura sākotnējo īpašnieku ir kas zināms.

6

     RSU Anatomijas muzejs ir neparasts muzejs ar vēsturisku kolekciju un mūsdienīgu pieeju. Muzeja pamatā ir pirmā anatomijas mācību kolekcija Latvijā, kas izveidota anatomikumā 20.gs. 20.-30.gados. Atrazdamās anatomikumā, kolekcija ir bijusi neatņemama Latvijas ārstu izglītības daļa 100 gadu garumā. Ņemot vērā to, ka daži 12.klases skolēni arī ir nosprauduši mērķi profesionālo karjeru veidot medicīnas jomā, iespējams, ka arī viņu izglītošanās būs saistīta ar šo unikālo kolekciju. Pašlaik muzejs ir atvērts visiem. Ikviens ir aicināts ieskatīties tajā, ko parasti redz tikai anatoms vai ķirurgs, un iepazīt cilvēku ķermeņu dažādību. Skeleti, embriji, kauli, ķermeņa daļas un orgāni – to uzbūve un variācijas slimībā un veselībā. Te viss ir pa īstam.

7.jpg

LVĢ PKK Ieva Ratniece