IZVĒLIES PROFESIJU!

karjerasbildeprofesijas

10 PASAULĒ PIEPRASĪTĀS PROFESIJAS/ BBC PĒTĪJUMS

 1. Medmāsas
 2. Mehānikas inženieri
 3. Ārsti
 4. Elektrisko sistēmu inženieri
 5. Programmētāji, informācijas tehnoloģiju izstrādātāji, administratori
 6. Informācijas tehnoloģiju inženieriun analītiķi
 7. Būvinženieri
 8. Grāmatveži ( augstas kvalifikācijas grāmatveži, risku novērtētāji un biznesa analītiķi)
 9. Stomatologi
 10. Datorsistēmudatu bāzuun datortīklu administratori 

                                                     Avots: www.karjeraunnauda.espati.lv

 

5   IETEIKUMI KĀ IZVĒLĒTIES SAVU KARJERU

 1. Rūpīgi pētiet interneta resursus! Sāciet savus meklējumus balstoties uz darba specifiku un jūsu vajadzībām, lai izzinātu profesijas profilu un spētu tam sagatavoties. Šādi noskaidrosiet, ko konkrētā veida darbs vai karjeras iespēja var jums piedāvāt, un, ko jūs pats spējat piedāvāt.
 2. Izvēlieties karjeru, kura ietver gan jūsu kaislību, gan atbilst    prasībām!Izvēloties savu karjeru vai darbu, apsveriet visas vajadzības un vēlmes, kuras vēlaties realizēt savā profesionālajā darbībā.
 3. Izvirzi prioritātes!Uzrakstiet sarakstu ar sev svarīgiem punktiem tieši karjeras aspektā, kurus ņemt vērā turpmākajā rīcībā un darba procesā. Identificējiet savu būtiskāko vadmotīvu un izvērtējiet savas vērtības, ko vēlaties visvairāk gūt no sava darba.
 4. Veido turpmāko rīcības plānu!
 5. Analizējiet tirgu!Būtiski ir noskaidrot un izanalizēt, kāda ir esošā darba tirgus situācija. Sekojot tirgus tendencei, jūs atradīsiet daudz labākas un plašākas izvēles savā turpmākajā karjerā.

          https://www.prakse.lv/article/175/4-ieteikumi-ka-izveleties-savu-karjeru

 

  Daiga Rudzīte, karjeras pedagogs