Limbažu novada ģimnāzijas buss apceļo pamatskolas (video)

     29.marta rītā pie Limbažu novada ģimnāzijas bija pieripojis buss, ko skolēni kopā ar skolotāju Ievu Ratnieci steidza izrotāt košiem baloniem un lieliem burtiem Nāc uz LNĢ, bet pie autobusa priekšējā stikla bija lapa ar maršrutu: Limbaži – Vidriži – Lādezers – Umurga – Viļķene – Pāle.

– Mēs šodien dosimies uz lauku pamatskolām, lai pastāstītu par iespēju pēc 9.klases mācīties ģimnāzijā. Mēs arī dziedāsim, jo tā ir mūsu sirdslieta, ar ko varam nodarboties savā skolā, - pastāstīja divpadsmitklasnieki Annija Zaķe un Nauris Nemme. Savukārt abiturients Edgars Andžs jau uzreiz bija gatavs pamatot, kāpēc tieši ģimnāzija būtu labākā izvēle. Vispirms – lieliski skolotāji.

– Man pašam būtiskākais, ka tieši matemātikā un fizikā ir spēcīgi pedagogi. Kabineti aprīkoti ar datoriem un interaktīvajām tāfelēm, varam strādāt tiešsaistē, piemēram, vietnē “uzdevumi.lv”. Lieliski, ka vidusskolēniem sporta stundas notiek hallē. Ģimnāzija piedalās “Erasmus” projektā, tāpat jau gadiem draudzējamies ar Zviedrijas skolu. Pagājušonedēļ atkal viesojāmies tur. Edgaram patīk darboties arī skolas pašpārvaldē. – Jo pats aktīvāks, jo interesantāka skolas dzīve. Uzskaitījumu puisis smaidot pabeidz ar skolas kafejnīcas slavinājumu – tik gardi kā mājās! Bet reizēm pat garšīgāk.

      Runājoties pienācis ceļojuma sākums. Vispirms buss ar līksmajiem pasažieriem dodas uz Vidrižu pamatskolu. Uz tikšanos atnākuši ne tikai devītklasnieki, bet arī jaunāko klašu skolēni. Ģimnāzisti viņiem stāsta par savu skolu, dzied – publikai īpaši patīk puišu repa priekšnesums. Līdztekus lietišķajai informācijai par ģimnāzijas piedāvātajām programmām, interešu izglītības pulciņiem ieskanas jauniešiem tipiski jociņi. Pētnieki īsi prezentē savus zinātniskos darbus. Un nemanot vien paskrien pusstunda. Vidrižu pamatskolas direktore Ligita Gūtmane, sakot paldies ciemiņiem, saviem audzēkņiem atgādina: - Tagad jums ir iespēja padomāt, kur doties mācīties tālāk. Redzējāt, cik brīvi, atraisīti un zinoši ir ģimnāzisti. Viņa gan ierosināja, ka šādas tikšanās varbūt jārīko jau rudenī un, iespējams, arī devītklasnieku vecākiem. Vidrižu devītklasnieces Linda, Kitija un Klinta pēcāk atzina, ka tiešām ir interesantāk, ja par savu skolu stāsta jaunieši, nevis pieaugušie. Meitenēm gan pagaidām nav skaidrs, ko īsti darīs pēc 9.klases. Pēc tikšanās vēl tapa ģimnāzistu un devītklasnieku kopbilde pie busa, tāpat vidrižnieki saņēma ģimnāzijas zīmulīšus un īpašās konfektes.

                Pa ceļam uz nākamo pieturvietu – Lādezera skolu – paši ģimnāzisti pārrunā tikšanos.- Satraukuma nebija. Turklāt, ja stāsta to, ko pats domā, nevis iemācītu tekstu, tad nav arī aizķeršanās, - secina Edgars. Tikai krietni pavēlā pēcpusdienā buss atgriežas Limbažos pēc ceļojuma pa piecām novada pamatskolām. – Galvenais, kas skolu pārstāv, taču ir tās audzēkņi. Tāpēc nolēmām, ka par ģimnāziju stāstīs nevis direktore vai skolotāji, bet jaunieši. Un ceram, ka, redzot mūsu skolēnus, devītklasnieki vēlēsies viņiem līdzināties un izdarīs, mūsuprāt, labāko izvēli, - tā brauciena ideju pamatoja novada ģimnāzijas direktore Gunta Lāce. Bet izvēle, protams, katra paša ziņā.

Lailas Paegles teksts un foto

buss

Limbažu novada ģimnāzijas direktore Gunta Lāce kopā ar daļu no īpašā ceļojuma dalībniekiem pie busa, kas apbraukāja novada pamatskolas

Pārpublicēts no laikraksta “Auseklis”; 5.04.2016.; Nr.38; 1.lpp.

Ir pieejams arī video sižets Limbažu TV 32:09 minūtē