Skolēnu pašpārvalžu aktīvistu mācības

Divi mūsu pašpārvaldes aktīvisti Kate Upmale (10.c) un Raivo Arnis Balodis (10.a) kopā ar skolēnu pašpārvaldes atbalsta personu Baibu Cīruli piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkotajā klātienes mācību ciklā “eTwining un pašpārvalžu skolu līdzdalības mācībās” par pilsonisko līdzdalību, neformālo izglītību un projektu metodi. Mācībās ir aizvadīti nu jau divi moduļi. Pirmajā modulī bija iespēja:

* iepazīt citas pašpārvaldes, to mērķus, uzdevumus un darba metodes,

* iegūt zināšanas par to, kas ir līdzdalība, kā tā tiek iedalīta un kā tā atspoguļojas ikdienā,

* izvirzīt nākotnes mērķus, ko skolēnu pašpārvalde mēģinās īstenot tuvākajā laikā.

Savukārt otrajā modulī:

* uzzināt vairāk par "Erasmus+" un "eTwinning" piedāvatajām iespējām,

* uzzināt par projektu veidiem un gūt ieskatu to rakstīšanā,

* izvirzīt prioritāro izaicinājumu mūsu skolā, lai nākamajā modulī par to rakstītu līdzdalības projektu.

Jaunieši atzīst, ka šie mācību moduļi ir bijuši ļoti vērtīgi. Tie ir paplašinājuši redzesloku un zināšanas, ļāvuši apgūt jaunas prasmes un uzstādīt mērķus, ko īstenot gan pašpārvaldē, gan personīgajā izaugsmē.

Lielu paldies vēlamies teikt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai (JSPA) par iespēju skolēnu pašpārvaldes īpašumā iegūt spēli "Līdzdalīga dzīve", kuru ar aizrautību spēlē mūsu pašpārvaldes aktīvisti un 5. -11. klašu skolēni dažādās mācību stundās, kā piemēram, sociālo zinību stundā, klases stundā un publiskā runa. Sociālo zinību stundās 5. klasēs skolēnu pašpārvaldes atbalsta persona Baiba Cīrule skolēnus iepazīstināja ar skolēnu pašpārvaldes darbu un stundas  otrajā daļā grupās izspēlēja spēli "Līdzdalīga dzīve", kurā katrs pats varēja pieņemt lēmumu kādu risinājumu izvēlēties. Spēles  "Līdzdalīga dzīve" situācijas tika izmantotas mācību priekšmetā publiskā uzstāšanās, kurā skolēni pamatoja savu risinājumu un pārliecināja pārējos skolēnus par izvēlētā risinājuma piemērotību situācijai.  Spēles galvenais mērķis ir izspēlēt reālas dzīves situācijas, izgaismojot mūsu katra līdzdalību, tādejādi iepazīstinot skolēnus ar to, kas ir līdzdalība un kā tā izpaužas ikdienā. Spēle ir patiešām izzinoša, izklaidējoša un pats galvenais - spēlējot to labā kompānijā var no sirds izsmieties. Skolēni atzīst, ka spēle patiešām ir palīdzējusi izprast līdzdalību un kur tā parādās viņu ikdienā. Skolēni izspēlējot vienreiz, vēlas to spēlēt atkārtoti un izmantot brīvo laiko spēlējot spēli "Līdzdalīga dzīve"

lidzdaliba