LVĢ piedalās projektu konkursā “Kontakts”

Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde piedalās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludinātajā projektu konkursā “Kontakts”. Skolēnu projekta ideja ir labbūtības veicināšana skolas vidē, veidojot un uzlabojot skolēnu izpratni par labu savstarpējo attiecību nozīmi klasē starp vienaudžiem un starp skolēniem un skolotājiem. Projekta ietvaros plānotas mācības ar ekspertu, savas jomas speciālisti KBT psihoterapeiti Baibu Griščuku gan skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem, gan skolotājiem. Savukārt skolēnu pašpārvaldes aktīvisti savas zināšanas un prasmes, izmantojot neformālās izglītības metodes, nodos 4.klašu skolēniem, vadot viņiem nodarbības.