Piedalīšanās vides izglītības noslēguma pasākumā “URDA SVIN SVĒTKUS”

8. maijā ģimnāzijas 1.a klases skolēns Kārlis Zeidmanis, 5.b klases skolniece Krista Ratniece un 5.c klases skolēns Ernests Peilāns pārstāvēja ģimnāziju URDAS organizētajos sezonas noslēguma svētkos “URDA SVIN SVĒTKUS”. Skudras URDAS pavadībā bija iespējams izziņas takā piedalīties dažādās aktivitātēs. Varējām izmēģināt gan savus fiziskos spēkus, gan pārbaudīt zināšanas vides saglabāšanā.

Visa mācību gada laikā aktīvi piedalījāmies makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā. Ieguvām 2. vietu par vislielāko savākto apjomu makulatūras un PET pudeļu vākšanas akcijā “Dabai labu darīt”. Tāpēc, nākošajā sezonā, dodoties uz kādu no URDAS pasākumiem, ZAAO apsolīja mums apmaksāt transporta izdevumus.

Irīna Noriņa

Urda brauciens