eTwining un pašpārvalžu skolu līdzdalības mācības

No 23. - 26. aprīlim divi mūsu pašpārvaldes aktīvisti Kate Upmale (10.c) un Raivo Arnis Balodis (10.a) kopā ar skolēnu pašpārvaldes atbalsta personu Baibu Cīruli devās uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) rīkoto klātienes mācību ciklu “eTwining un pašpārvalžu skolu līdzdalības mācības” par pilsonisko līdzdalību, neformālo izglītību un projektu metodi. Šīs trīs dienas bija mācību pirmais modulis un tajā bija iespēja:

* iepazīt citas pašpārvaldes, to mērķus, uzdevumus un darba metodes,

* iegūt zināšanas par to, kas ir līdzdalība, kā tā tiek iedalīta un kā tā atspoguļojas ikdienā,

* izvirzīt nākotnes mērķus, ko skolēnu pašpārvalde mēģinās īstenot tuvākajā laikā.

Jaunieši atzīst, ka šis pirmais mācību modulis bija ļoti vērtīgs, paplašināja redzesloku un zināšanas, ļāva apgūt jaunas prasmes un uzstādīt mērķus, ko īstenot gan pašpārvaldē, gan personīgajā izaugsmē.

Lielu paldies vēlamies teikt JSPA par iespēju pašpārvaldes īpašumā iegūt spēli "Līdzdalīga dzīve", kuru ar aizrautību spēlē mūsu pašpārvaldes aktīvisti un tā noteikti tiks izmantota arī skolas "Spēļu pēcpusdienās".

 

Virtuala skola 2