Meteņi Limbažu Valsts ģimnāzijā

Šogad Meteņus sagaidījām maskās, lecot latvju dančus. Mazpulcēni stāstīja mīklas un ticējumus. Skolēni no 1.-6.klasei labprāt iesaistījās sen dejotās latvju dejās “Plaukstiņpolka” un “Tūdaliņ, tāgadiņ”, kā arī ātri apguva mazāk dzirdētas dejas - “Oira” un “Pankūciņas”. Īpašu sajūsmu un aizrautību visos radīja deja “Cūkas driķos”. Lai mazie vieglāk apgūtu deju soļus, talkā nāca ģimnāzisti – 10.a klases skolēni un pašpārvaldes aktīvisti. Īpašs paldies Valteram Zeltiņam par virtuozu akordeonu spēlēšanu latvju danču laikā un Meteņu pasākumu vadītājiem Vanesai Celmai 9.b un Kārlim Mardokam 10.a!