Ierakuma sveču izgatavošana

Kopīgiem spēkiem Limbažu Valsts ģimnāzijas saimei ir izdevies savākt materiālus un pagatavot 145 ierakuma sveces Ukrainas atbalstam. Liels paldies visiem skolēniem un viņu ģimenēm, kuras iesaistījās parafīna un metāla bundžu vākšanā Limbažu Valsts ģimnāzijā! Priecājamies par atsaucību no 4.a, 4.b, 5.a, 8.b, 9.b, 9.c klašu skolēniem un audzinātājām ierakumu sveču pagatavošanā Limbažu Jauniešu centrā. Liels paldies Jauniešu speciālistei Elīnai Rūtentālei par iesaisti sveču liešanas procesā! Pateicamies Limbažu Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes aktīvistiem par aktīvu iesaisti visa procesa norisē!

Svecu liesana 1