Sargā sevi un līdzcilvēkus!

3. oktobrī Limbažu Valsts ģimnāzijas skolotāji apguva pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanas un pamatprasmes, jo, kā zināms, pirmo palīdzību cietušajam vai saslimušajam dzīvībai, veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā var sniegt arī personas bez īpašas kvalifikācijas medicīnā, neatkarīgi no sagatavotības un nepieciešamā ekipējuma.

Zīmīgi, ka šī pasākuma laikā skolotājiem bija iespēja “iekāpt skolēna kurpēs”, skolēniem – “skolotāja kurpēs”, jo mācības notika vairākās stacijās, kuras vadīja skolēni (skolas medmāsas Andas Pormalas vadībā), kuri stāstīja un rādīja, kā jārīkojas dažādās krīzes situācijās. Situācijas apzināti tika izvēlētas tādas, kas visbiežāk varētu notikt skolā un tās organizētajos pasākumos.

Kopā bija 6 stacijas:

  • palīdzības sniegšana epilepsijas lēkmes laikā;
  • kā jārīkojas, ja elpceļos nonāk svešķermenis;
  • rīcība, ja kāds noģībst, zaudē samaņu;
  • roku sasitumi/lūzumi – kā rīkoties;
  • rīcība, ja kādam asiņo deguns;
  • ķīmiskas vielas nokļūšana acī/acīs.

Bija patiesi liels prieks, ka skolēni katrā stacijā atbildīgi stāstīja un demonstrēja, kā pareizi jārīkojas.

Viena no mūsu skolas vērtībām ir LĪDZATBILDĪBA, un šis pasākums lieliski parādīja to, ka mēs visi kopā – gan skolotāji, gan skolēni – esam atbildīgi par sevi un līdzcilvēkiem mums blakus.

Esam lepni par mūsu talantīgajiem un zinošajiem jauniešiem!

Milzīgs paldies mūsu skolas medmāsai Andai Pormalai, kura noorganizēja šo lielisko pasākumu un kura ar degsmi ikdienā strādā ar šiem jauniešiem Pirmās palīdzības nodarbībās, lai mums līdzās būtu zinoši un līdzatbildīgi skolēni!

Vēlam visiem veselību – sargiet sevi un apkārtējos!

1 palidziba