"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"

Jau 10.gadu Limbažu Valsts ģimnāzijas bērni un skolotāji piedalās lasītveicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Šogad pavisam šajā programmā iesaistījās 130 dalībnieki. Mazāko klašu skolēni kopā ar audzinātājām izdomāja katrs savu noslēguma pasākumu, pēc kura saņēma balviņas un pateicības rakstus. Paldies visiem dalībniekiem par dalību!

 

bibl1

bibl2

Bibliotekāre Gita Rudzīte.