Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojums "Par mūža ieguldījumu izglītībā"

2023. gada 27. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisinājās Draudzīgā aicinājuma fonda balvas “Par mūža ieguldījumu izglītībā” pasniegšanas ceremonija, kurā apbalvojums tika pasniegts Limbažu Valsts ģimnāzijas skolotājai Velgai Kalējai, kura, mūsuprāt, ir viena no spožākajām Latvijas skolotājām.

Velga Kalēja ir mūsu lepnums – skolotāja, kolēģe, kura sevī iemieso visas mūsu skolas vērtības – ZINĀTKĀRI, IESPĒJU KATRAM BŪT PAŠAM, LĪDZATBILDĪBU, RADOŠUMU. Būtiski, ka viņa šīs vērtības māca arī saviem skolēniem.

Skolotājas darba rezultātā varam lepoties ar ilggadīgi stabiliem skolēnu panākumiem latviešu valodas eksāmenos, kas ir labāki par vidējo sniegumu Latvijā. Šo sniegumu pamatā ir godīgs, nesavtīgs, radošs skolotājas Velgas Kalējas darbs.

Skolotāja šo gadu laikā ir veidojusi ne tikai skolas tēlu, bet arī pilsētas tēlu, nesot ārpus pilsētas robežām gan Limbažu, gan Limbažu Valsts ģimnāzijas (iepriekš Limbažu 1. vidusskolas) vārdu, iedvesmojot citus ar savām radošajām idejām vairāk nekā 30 gadu garumā.

Skolotāja ir aizrautīga, izdomas bagāta, parādot to dažādos pasākumos, piemēram, Dzejas dienās, dzimtās valodas pasākumos, skolas literārā žurnāla “Zilie Putni” izveidē, kuru vadījusi 15 gadus, u.c.

Skolotāja ir savas valsts un pilsētas patriote un cenšas šo vērtību un mīlestību ieaudzināt arī skolēnos.

Pēc skolas beigšanas ir skolēni, kuri turpina savu dzīvi saistīt ar valodas, literatūras, kultūras, mākslas jautājumiem, pateicoties tieši skolotājas Velgas Kalējas devumam.

MĒS ĻOTI LEPOJAMIES!

Velga K