Bibliotēkas raibumiņi

Skolas bibliotēkā notiek aktīva rosība. Skolēni un arī skolotāji aktīvi lasa un vērtēs  "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas". Pēcpusdienā pagarinātās grupas bērni piedalās dažādās nodarbībās: kopīgi lasām pasakas, pārrunājam lasīto, Miķeļos bija mīklu minēšanas nedēļa, Mārtiņos pucējām gaili svētkiem, Valsts svētku nedēļā pārrunājām par Latvijas simboliem un krāsojām Valsts ģērboni, Ziemassvētku laikā bērni veidoja īpašo Ziemassvētku cimdu.

Bērni ir aktīvi rūķīši bibliotēkas telpas noformēšanā.

Skolas bibliotekāre Gita Rudzīte

Bilbioyteka