Mācāmies būt līdzatbildīgi un nepievērt acis uz to, ko jāredz

Mācāmies būt līdzatbildīgi un nepievērt acis uz to, kas jāredz. Redzam, ka daudziem jauniešiem ir grūtības ar mobilo telefonu jēgpilnu lietošanu. Vienojoties gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, esam lēmuši, ka negribam iet ceļu ar iekārtu aizliegšanu, bet gribam kopīgi strādāt pie izglītošanas un izglītošanās. Tā 02.11. LVĢ viesojās Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene un stāstīja: 

1. Kas raksturo digitālo paaudzi? Kā viņi domā, kā mācās, kā socializējas?

2. Kā un kāpēc mācīt skolēniem jēgpilni lietot tehnoloģijas, tostarp mobilos telefonus?

3. Kā atšķiras skolēnu vajadzības un iespējas dažādos vecumposmos? Kāds atbalsts no vecākiem un skolotājiem tāpēc nepieciešams?

Nodarbības ieraksts apskatāms LVĢ Facebook ierakstā: https://www.facebook.com/events/1101183470566171/?ref=newsfeed 

Savukārt prezentācija pievienota pielikumā.

Šis ir sākums garam ceļam, kas kopīgi ejams.

Nikotīna aktualitāte un tā ietekme jauniešu vidū (SALT) - prezentācija
________________

Otra lieta, kur redzam, ka jārīkojas, ir saistīta ar e-cigarešu lietošanu mūsu skolas skolēnu starpā. 12. klašu skolēni Ance Krūmiņa un Rūdis Saulītis ir veikuši pētījumu, aptaujājot LVĢ 4.-12. klašu skolēnus, un iegūtie dati rada bažas. Daži no secinājumiem:

1. Mūsu skolā nikotīna saturošo produktu izmantošana ir aktuāla problēma, par kuru ir nepieciešams runāt. 

2. 63 skolēniem no aptaujātajiem ir izveidojusies atkarība, un tikai 28% ar to ir tikuši galā. 

3. Jaunieši regulāri iegādājas SALT, jo tos lieto regulāri un tie ātri "beidzas", līdz ar to iztērē lielas naudas summas.

Prezentācija ar sīkāku informāciju apskatāma pielikumā.

Digitālā paaudze skolā - prezentācija

WhatsApp Image 2022 11 03 at 07.27.37