1.-6.klašu skolēnu stafetes ar uzdevumiem tekstpratībā

Skolēni piedalījās daudzveidīgās stafetēs ar dažādiem uzdevumiem, kuros bija jāzina gadalaiki un mēneši secīgi, nedēļas dienas pareizā secībā, jāaprēķina dotās izteiksmes un noteikts skaits bumbiņas jāiemet vārtos. Jānosauc alfabēts un jādarbina abas smadzeņu puslodes, izlecot attēlotās pēdu un plaukstu kustības. Jāsaliek cipari pulkstenī. Klases stafetēs kopīgi darbojās un palīdzēja viens otram, tika veicināta klases saliedēšana un sadarbība, kā arī trenēta izpratne par matemātikas, latviešu valodas un dabaszinības uzdevumiem caur sportiskām aktivitātēm. Īpašs paldies vecāko klašu skolēniem, kuri iesaistījās stafešu organizēšanā un vadīšanā: Laura Noriņa, Lelde Noriņa, Laura Bērziņa, Karlīna Torima, Gustavs Ailts, Toms Jansons, Kārlis Āboliņš, Kristians Aleksandrs Jerumanis, Ģirts Armands Ozoliņš.

Soc dien

Soc dien11Foto: Eduards Krūmiņš