Ekosistēma burkā!

9.klases, apgūstot tematu "Kā organismi saistīti ar vidi, kurā tie dzīvo? " un gatavojoties jaunajam starpdisciplinārajam eksāmenam, veic pētniecisko darbu. Darba mērķis ir izveidot pašpietiekamu ekosistēmu burkā, lai izprastu organismu savstarpējo saistību ekosistēmā, grupējot tos pēc enerģijas un vielu iegūšanas veida (ražotāji, patērētāji, noārdītāji) un mijiedarbības veida, izmantojot dažādus informācijas avotus, novērojot, reģistrējot un analizējot sava pētījuma rezultātus. Kā arī izprast dažādu faktoru ietekmi uz ekosistēmām. Projekts ir iesākts, ekosistēmas ir izdzīvojušas jau nedēļu un sākušas attīstīties. Izskatās, ka skolēni ir rūpīgi izplānojuši visus nepieciešamos apstākļus un sastāvdaļas. Redzēsim, kā viss izskatīsies pēc 4 nedēļām!

BeFunky collage76565