Papildu iestājeksāmens 10. klasē 8. jūnijā.

Kombinēts iestājeksāmens