Tasīte izglītības "Projektu darbs"

Šoreiz runājām par jaunradi un uzņēmējspēju. Limbažu Valsts ģimnāzijas 11. klašu skolēni stāstīja par savām projektu darbu idejām, savukārt skolotāji par to, kā atbalstījuši skolēnus ceļā uz šo ideju īstenošanu. Dalījāmies ar Limbažu Valsts ģimnāzijas pieredzi un izstrādātajiem materiāliem, uzsākot īstenot kursu "Projekta darbs". 

Par skolēnu idejām

Līva Tauriņa stāstīja par savu pētniecisko darbu, kurā centīsies izzināt, kā regulāras fiziskās aktivitātes palīdz novērst sēdoša dzīvesveida negatīvo ietekmi. Viņa savā pētījumā novēros 10 jauniešu paradumus un piedāvās viņiem veselīgu izaicinājumu, lai kontatētu vai tas rada pozitīvas pārmaiņas. Viņu atbalsta skolotāja Guna Grigorjeva.

Marks Ābele sadarbībā ar sākumskolas skolotājiem un skolotāju Dzintaru Studentu programmēs digitālu spēli sākumskolas skolēniem par reizrēķina apguvi. Marks jau ir izzinājis kādu spēli skolēni vēlas spēlēt, sācis veidot spēles ideju un dizainu.

Krists Ādamsons izstrādājs 3D modeli ūdens pudeļu uzpildes aparātam iekštelpās. Viņš sazinājies ar RePlastic, lai izvērtēut iespējas savas iekārtas izstrādē izmantot otrreiz lietojamos materiālus, kā arī ar Vendem, lai spriestu par sadarbības iespējām. Tāpat vienojies ar Limbažu Valsts ģimnāzijas vadību par aparāta izstādīšanu skolas telpās. Viņu atbalsta skolotāja Gunta Lāce.

Ringolds Reiziņš, Jānis Krists Krūmiņš, Edvards Pavlovskis un Matīss Vilde vēlas veikt sabiedrisko darbu labiekārtojot Lielezera dabas takas. Puiši runājuši ar pašvaldību un dabas takas apsaimniekotāju par iespējamo sadarbību un saņēmuši zaļo gaismu savu ideju īstenošanai. Pirmais solis ir talka dabas takās Lielas talkas ietvaros. Tad viņi vēlas sakārtot esošo dabas takas infrastruktūru, kā arī izveidot atpūtas vietas ar soliņiem un, ja pietiks resursu, izveidot arī informatīvas plāksnes par dabas daudzveidību. Puišus idejas īstenošanā atbalstīs skolotājs Dzintars Students.

Keita Vilde kopā ar ģimeni vēlas izveidot pirmo Limbažu Pankūkēriju. Viņa jau izvērtējusi situāciju, veidojot aptaujas limbažniekiem sociālajā tīklā Instagram - izskatās, ka limbažnieki pankūkēriju grib un saldās pankūkas ir lielākā cieņā, kā sāļās. Viņu ieceres īstenošanā atbalstīs skolotāja Sigita Kalmača.

Prezentācija: https://docs.google.com/presentation/d/1UgZskO11l_LV-mjip_N_QypoTLfcH4H2bwctHnUKJk0/edit#slide=id.g79711be055_0_119 

Ieraksti: https://drive.google.com/drive/folders/1B4zqd2flq0a5N_WLNaG8Klyv3940SWnb?usp=sharing