Nacionālā Skaļās lasīšanas konkursa 1. kārta

26.aprīlī Limbažu Valsts ģimnāzijā notika ikgadējā Nacionālā Skaļās lasīšanas konkursa 1.kārta, kurā piedalās 5.klašu skolēni. Šogad konkursā piedalījās 7 skolēni. Viņi lasīja fragmentu no pašu izvēlētām grāmatām. Žūrija vērtēja lasītājus pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem. Paldies drosmīgajiem dalībniekiem: Rēzijai Cepurniecei (5.a),Nikijai Millerei (5.b), Paulai Ādamsonei (5.b), Viktorijai Zariņai (5.a). 3.vieta ieguva Patriks Gertners-Vīnbergs (5.b), 2.vieta Aleksandra Stankeviča (5.a), 1.vieta un tiesības piedalīties  2.kārtas reģiona sacensībās ieguva Rihards Bērziņš (5.b). Turam īkšķus par Rihardu 6.maijā!

Skolas bibliotekāre Gita Rudzīte

20220426 145443