3.a klase izveidojusi video "Vidzemes krāsas un raksti"