"Tasīte izglītības" 22.02.2022.

"Tasītē izglītības" šoreiz par kritisko domāšanu un problēmrisināšanu.

Pasākumam pieteicās vairāk kā 250 skolotāji no visas Latvijas. Šoreiz "Tasīte izglītības" bija īpaša ar to, ka pirmo reizi savu pieredzi skolotājas Maijas Tauriņas stundās prezentēja skolēni Dina Daniela Visocka un Ringolds Reiziņš. Viņi stāstīja par saviem ieguvumiem no mājas ieskaitēm un diskusijām stundās. Ar vairākām metodēm un pieejām kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju pilnveidei sākumskolas skolēniem dalījās skolotāja Baiba Aizupe. Ar instrumentu izmantošanu, tostarp digitālās spēles GoViral spēlēšanu, stāstīja skolotājs Krišjānis Baltauss. Par izaugsmes sarunām ar skolēniem, individuālajām sarunām ar skolotājiem, projekta "Bērni nepiedzimst ar aizspriedumiem" īstenošanu un kritiskās domāšanas prasmju pilnveidi audzināšanas stundās stāstīja skolotāja Zane Kalniņa. Ar pieredzi, īstenojot starppriekšmetu saikni un projekta tipa mācīšanos, dalījās skolotāja Baiba Skrīvele. Bet ar savas ideju vācelītes "pērlēm"  - Dzejas dienām - dalījās skolotāja Velga Kalēja.

Šeit pasākuma prezentācija: https://docs.google.com/presentation/d/1nCR5ylFO19vztBnMKkHpr-eIQukIU4_LAodtUKWk4uQ/edit#slide=id.gcfc6782069_0_17

Šeit pasākuma ieraksts un čats ar dalībnieku komentāriem (čata beigās daudz, daudz labo vārdu): https://drive.google.com/drive/folders/13JnoVo0rLhzFGSXBy18h8mPeIN5uBS4J?usp=sharing 

 

LVĢ izglītības metodiķe

Edīte Sarva

tasīte izglītības