3.a un 6.a klase Veselīga uztura nodarbībā

2021.gada 14. decembrī 3.a un 6.a klases darbojās, ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/059 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Limbažu novadā” ietvaros, nodarbībā par veselīgu uzturu.

Skolēni ne tikai pārrunā teoriju par veselīgu uzturu, bet veic arī praktiskus uzdevumus.

Gardākais un veselīgākais uzdevums: kopīga smūtija gatavošana. 

                        Collage 20211215 134117Collage 20211214 172944