"Ar bāliņu dancot gāju"

Komponists - Andris Kontauts

Teksts - latviešu tautas dziesma

Izpildītājs - Limbažu Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu skolēni

Zīmējumi - Eleonora Gulbe un Marta Zemīte