Rīcība, ja skolēns ierodas uz klātienes mācībām bez sejas maskas