Karjeras diena Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā

     2016.gada 20.aprīlī Limbažu novada ģimnāzijas 10.a klases skolēni un audzinātāja devās uz Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas organizēto karjeras izglītības pasākumu – izglītības informāciju izstādi ”Veru durvis uz augstskolu”, lai iepazīstinātu skolēnus ar izglītības un karjeras iespējām.

1


     Karjeras dienā piedalījās Latvijas augstskolas un koledžas: Latvijas Universitāte, Rīgas tehniskā universitāte un RTU Cēsu filiāle, Vidzemes Augstskola, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Banku augstskola, Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Cēsu filiāle, Biznesa augstskola Turība, Transporta un sakaru institūts, Latvijas Jūras akadēmija, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, LU P. Stradiņa medicīnas koledža, Alberta koledža, Valsts policijas koledža, Novikontas Jūras koledža un RTU Rīgas Biznesa skola.
      VIAA Informācijas un karjeras atbalsta departamenta stendā bija iespēja uzzināt par Nacionālās izglītības iespēju datubāzi (www.niid.lv) un piedalīties Ātrajā randiņā ar karjeras konsultantu.
      Par jauniešu finansiālajām un kredītu iespējām varēja uzzināt Swedbank stendā.
Karjeras dienas plānojumā: pirmā un otrā nodarbība (plkst.11:00, 13:00.), bet karjeras dienas atklāšana (plkst.12:00) sākās ar muzikālu sveicienu, visus priecēja kvartets un duets no vokālās studijas „Smaidiņi” un skolas direktores Agitas Zariņas uzruna. Pēc tam direktores vietnieces metodiķes un karjeras izglītības speciālistes Ināras Punktiņas apsveikumi un pateicību izteikšana augstskolām par piedalīšanos pasākumā. Turpinājumā varēja apskatīt augstskolu veidotu izstādi stendos - informāciju pastāstīja studenti un jaunieši uzdeva sev interesējošus jautājumus.

          2          3      

 

      Skolēni piedalījās iepriekš izvēlētajās 23 lekcijās un praktiskajās nodarbībās, kā arī vēroja vai paši aktīvi iesaistījās imitācijas spēlēs.
      Nodarbību tēmas bija daudzveidīgas, bet vairāki mūsu skolas skolēni apmeklēja „ Top profesiju pasaulē. Kā izvēlēties profesiju?”, kuru vadīja Zane Dzalbe / EKA sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja, viņa bija apkopojusi dažādus datus par TOP profesijām pasaulē - vispieprasītākā profesija turpmāk būs ārsta palīgs un ar medicīnu saistītās profesijas. Intervijas ar dažiem mūsu skolas skolēniem:
      Tabita: „Mums bija lieliska iespēja arī pēc lekcijas aci pret aci parunāt ar lektori un uzklausīt viņas personīgos ieteikumus meklējot savu īsto skolu, man vēl nav skaidra nākotnes profesija”;
      Juris: „Klausoties lekciju, es sapratu, uz kādu izglītību tiekties un kādas profesijas ir labi apmaksātas, gribu mācīties LU ekonomiku / juristos”;
      Juta: „Augstskolu stendos paņēmu no visām skolām bukletus, jo uzzinot, ka mācos tikai 10. klasē, teica, ka vēl ir daudz laika izlemt, kas gribu būt nākotnē. Vairāk domāju turpināt mācības Ekonomikas un kultūras augstskolā vai Latvijas Universitātē.”
      Reinis/ Rantiņš/: „Imitācijas spēlē ‘Dzērieni‘ bija sacensību gars un ideja par konkurenci tirgū – iegūt lielāku tirgus daļu un noteikt savas preces cenu. Kurš spēs piesaistīt vairāk pircējus un tajā pašā laikā nebankrotēt ”
      Edgars: „Policijas koledžas nodarbības – tur varēja vērot kinologa paraugdemonstrējumus ar suņiem un par ienaidnieka neitralizāciju.”

           4         5


Mēs, desmitie uzskatām, ka šādas karjeras dienas ir ļoti nozīmīgas skolēniem, lai vieglāk būtu izvēlēties, tieši kādā nozarē un par ko tālāk studēt.

7


LNĢ skolotāja: L. Lūkina

Foto: Portāls “Valmieras Ziņas”, 20.04.2016