21. aprīlī Limbažu novada skolu 6.klašu skolēni mērojās spēkiem sacensībās – IZZINĀSIM SAVU ZEMI – LATVIJU!

LIMBAŽU NOVADA skolu 6.klašu salidojums Limbažu novada ģimnāzijā –
IZZINĀSIM SAVU ZEMI – LATVIJU!


     Iespējams, šādi sākas jauna tradīcija – kad, sagaidot Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienu pie mums salido novada skolu 6.klašu skolēni, lai piedalītos komandu sacensībās par Latviju, tās senvēsturi, valstiskumu un tā izveidošanos. Savas zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, dabu, vēsturi, tradīcijām komandas varēja demonstrēt gan tradicionāli, gan veicot uzdevumus datorā, gan komandu kapteiņiem minot „Slepenajā kastē” paslēpto.
     Tikšanās sākās ar mobilizējošu uzdevumu – iezīmēt un ierakstīt Latvijas kontūrā prasīto. Senlatvijas ciltis precīzāk prata ierakstīt Vidrižu, Limbažu sākumskolas vēsturnieki, Limbažu 3.vidusskolas meitenes, bet ģeogrāfiskos objektus – upes, pilsētas, ezerus labi pārzināja arī Umurgas skolēni un Sudraba komanda no Limbažu 3.vidusskolas.


Komandām ar sevi iepazīstinot jāatzīmē Vidrižu un Viļķenes pārdomātā uzstāšanās. Viļķenieši paspēja pavēstīt arī par ievērojamākajiem viņu puses objektiem. Ar spēlēm novadniekus pārliecinošāk prata iekustināt Vidrižu, Viļķenes un Umurgas skolēni. Arī no citu skolu komandām uzzinājām jaunas un pavisam senas, interesantas spēles.
     Datorā veicamais tests un informācijas meklēšana un ievietošana ritētu raitāk, ja internets būtu klausīgāks – tā vietnēs, arī Limbažu novada ģimnāzijas mājas lapā bija jāsameklē informācija ne tikai par Latvijas vēsturi un kultūru, bet arī par Brīvības cīņu notikumiem Limbažu tuvumā, novadniekiem, Limbažu skolu vēsturi. Dators vislabāk klausīja prasmīgākajiem – Limbažu sākumskolas Lībiešu pēctečiem, Umurgas un Pāles skolēniem, Limbažu meitenēm (3.vsk.). Mūsu skolu viesi varēja izstaigāt veicot uzdevumu – krustvārdu mīklu, fotografējoties pie skolas karoga, mākslinieka A.Eglīša darbiem un 4.stāva zālē pie automodelisma trases, ko darbībā demonstrēja Ivars Zariņš (7.a2) un skolotājs Dz.Students.
Komandu sacensības par Latvijas vēstures un valsts pamatfaktiem rādīja labas skolēnu zināšanas, bet visspožāk tās demonstrēja Limbažu meitenes ar 100% pareizām atbildēm. Skolasbiedri – Sudraba komanda tomēr 3 kļūdas ielaida. Komandas kapteiņi, uzminot paslēpto kastē, varēja tikt pie simboliskām balviņām – tās visvairāk tika abām sākumskolas kapteinēm Lāsmai Ozoliņai un Danai Grinbergai, Limbažu meiteņu kapteinei Betijai Martinsonei (3.vidusskola) un Vidrižu komandas kapteinei Zandai Plintniecei.
     Pateicoties ģimnāzijas skolēniem – Elīnai, Elīzai, Paulai, Gustavam (visi no 9.a2 kl.), Anetei L.(8.a2), komandu darbošanās operatīvi tika novērtēta, punkti salikti un saskaitīti, atzinības raksti sarakstīti. Un tā – ar 1.vietu sveicām 3.vidusskolas Limbažu meitenes (Betija Martinsone, Alise Medne, Mega Sokolova, Liāna Lapiņa), kas 2.un 3. vietā atstāja abas sākumskolas komandas ar ļoti līdzīgiem rezultātiem (Aišpure Līva Līvija, Kurpniece-Logina Melānija, Strode Sanija, Ozoliņa Lāsma, Dmitruka Diāna, Kociņš Patriks, Rudzītis Roberts, Bērziņš Mārtiņš.)
     Konkursu dalībnieki, organizētāji īpašu PALDIES saka 9.b klases meitenēm – Montai Cīrulei kā visa 6.klašu salidojuma vadītājai, Samantai Spurovai un Janai Maurītei – par muzikālo iesākumu, fonu un palīdzību visa konkursa gaitā, Sindijai Odziņai kā foto korespondentei.


Vēstures skolotāja Ija Puisāne